Cơ sở vật chất

Bộ môn Khoa học Quản lý và Luật có văn phòng tại Phòng 210, Nhà C9, nằm trong khuôn viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Diện tích văn phòng là 36m2, được chia làm hai phần, phần phía ngoài để sinh hoạt học thuật và tiếp sinh viên, phần phía trong là khu vực làm việc của các thành viên của bộ môn.

Ngoài các trang thiết bị như máy tính, máy in, Bộ môn hiện có 1 máy chiếu để phục vụ công tác giảng dạy và sinh hoạt chuyên đề tại bộ môn.

 

Thông tin liên hệ

Bộ môn KHQL và Luật

Trưởng Bộ môn:

    GVC. TS. Phạm Thị Kim Ngọc

Điện thoại 3868 0452
Fax: .
Email: ngoc.phamthikim@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 210 Nhà C9

© SEM