Giới thiệu chung

Bộ môn Khoa học Quản lý và Luật là bộ môn trẻ nhất của Viện Kinh tế và Quản lý, thuộc trường Ðại học Bách Khoa Hà Nội. Bộ môn được thành lập theo quyết định số 3231/QĐ-ĐHBK-TCCB ngày 25/12/2012 của Hiệu trưởng Trường ĐHBK Hà Nội với nhân lực chủ chốt đến từ hai bộ môn Kinh tế học và bộ môn Quản trị kinh doanh.

Nhiệm vụ chủ yếu của Bộ môn hiện nay là giảng dạy, đào tạo, và nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực về Khoa học quản lý và Luật ở các cấp độ khác nhau nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng về quản trị tổng quát và các kiến thức về pháp luật để góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với các ngành đào tạo của trường ĐHBK Hà Nội, đặc biệt là lĩnh vực quản trị kinh doanh.

Các môn học do Bộ môn đảm nhiệm gồm các môn chuyên ngành cho sinh viên của Viện Kinh tế và Quản lý; và các môn cơ sở cho sinh viên chính quy đang theo học đại cương của trường ĐHBK Hà nội. Các môn chuyên ngành do Bộ môn đảm nhận bao gồm: Quản trị học, Hành vi tổ chức, Văn hóa doanh nghiệp, Tâm lý kinh doanh, Quản trị nhân lực, Luật kinh doanh, Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Lãnh đạo và Quản lý, Quản trị chiến lược nâng cao, Kinh tế học phát triển, Khởi sự doanh nghiệp,… Các môn học cơ sở gồm có: Quản trị học đại cương, Pháp luật đại cương. Sau khi học các môn học này, sinh viên và học viên được trang bị và cập nhật các kiến thức về:

 1. Lý thuyết chung và các kỹ năng về khoa học quản lý
 2. Quản lý hiệu quả một tổ chức
 3. Quá trình quản lý, các chức năng quản lý và các nguyên tắc quản lý cơ bản
 4. Nhà quản lý và các công việc cũng như các kỹ năng quản lý hiệu quả
 5. Hành vi cá nhân trong tổ chức, sự tác động của nhóm và văn hóa tổ chức tới hành vi cá nhân.
 6. Thái độ, hành vi của cá nhân, hành vi của cá nhân trong nhóm
 7. Dự đoán, giải thích và kiểm soát hành vi cá nhân và nhóm một cách có hệ thống và khoa học nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức.
 8. Tâm lý học trong quản trị kinh doanh
 9. Văn hóa kinh doanh, Đạo đức kinh doanh và Trách nhiệm xã hội của chủ thể kinh doanh
 10. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp tới hành vi của người lao động trong tổ chức
 11. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp
 12. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp có hiệu quả
 13. Pháp luật đại cương
 14. Pháp luật kinh doanh: các hình thức pháp lý để tổ chức kinh doanh, đàm phán và kỹ năng đàm phán, giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng kinh doanh, cơ sở lý thuyết và kỹ năng giải quyết các tranh chấp, xử lý rủi ro trong kinh doanh
 15. Pháp luật tài chính – ngân hàng
 16. Pháp luật về khoa học – công nghệ  - môi trường và thị trường khoa học – công nghệ
 17. Pháp luật sở hữu trí tuệ.

Ðối tượng đào tạo của Bộ môn bao gồm tất cả các sinh viên và học viên đang theo học Viện Kinh tế và Quản lý ở tất cả các bậc học như cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ thuộc hệ chính quy và hệ vừa học vừa làm.

Mặc dù mới được thành lập nhưng với sự kế thừa kinh nghiệm từ hai Bộ môn Kinh tế học và Quản trị kinh doanh, Bộ môn Khoa học Quản lý và Luật đã thực sự kết hợp hài hòa giữa đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm với đội ngũ cán bộ giảng dạy trẻ, năng động, và giàu sức sáng tạo.

Đội ngũ nhân sự của Bộ môn có 15 giảng viên, trong đó có 1 Giáo sư, 4 tiến sĩ và 10 thạc sĩ. 100% cán bộ trẻ đã có bằng thạc sỹ, nhiều cán bộ trẻ đã tu nghiệp ở nước ngoài như Anh, Ý, Thụy sĩ, Úc, Hà Lan, Nga, Thái Lan...Sự kết hợp giữa hai lớp giảng viên này sẽ tạo nên sức mạnh to lớn cho sự phát triển của Bộ môn.

Nhờ ưu thế về đội ngũ giảng viên giàu nhiệt huyết, sáng tạo và có trình độ, Bộ môn KHQL & Luật đã và đang đổi mới và áp dụng những phương pháp giảng dạy tiên tiến lấy sinh viên, học viên làm trung tâm, lý thuyết gắn liền với thực tiễn. Phương pháp giảng dạy được áp dụng linh hoạt phù hợp với từng môn học và đối tượng học viên. Các môn học được giảng dạy mang tính chất thực tiễn cao, tăng cường sự tương tác, trao đổi với sinh viên. Nhờ vậy, ngoài việc tiếp thu, trao đổi các kiến thức chuyên môn, sinh viên, học viên còn được trang bị các kỹ năng thuyết trình, làm việc theo nhóm, lập kế hoạch hoạt động, lập kế hoạch kinh doanh, giải quyết vấn đề, Đây là những kỹ năng hỗ trợ rất nhiều cho sinh viên, học viên trong quá trình học tập và trong quá trình làm việc.

 

Thông tin liên hệ

Bộ môn KHQL và Luật

Trưởng Bộ môn:

    GVC. TS. Phạm Thị Kim Ngọc

Điện thoại 3868 0452
Fax: (84-4) 3869 2304
Email: Ngoc.phamthikim@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 210 Nhà C9

© SEM