Sách đã xuất bản

  1. GS. TS. Đỗ Văn Phức, Giáo trình Quản trị học đại cương, NXB KHKT, tái bản 2008
  2. TS. Phạm Thị Kim Ngọc và Ths. Nguyễn Phùng Minh Hằng, Sách Quản trị học, Nhà Xuất Bản Lao động, năm 2010.
  3. TS. Phạm Thị Kim Ngọc và Ths. Vũ Thị Phương Thảo, Thiết kế và phát triển sản phẩm để đổi mới và sáng tạo, Topica, năm 2012.
  4. Ths. Nguyễn Quang Chương, Ths. Bùi Thanh Nga và Ths. Lê Thu Thủy, Giáo trình Quản trị học đại cương, NXB Bách Khoa, năm 2010
  5. TS. Vũ Quang, Luật Kinh tế Việt Nam, Đồng tác giả. NXB Chính trị QG, Hà Nội 2004.
  6. TS. Vũ Quang, Pháp luật đại cương (dùng trong các trường ĐH, CĐ và THCN), Đồng tác giả. NXB Chính trị QG, Hà Nội 2002, tái bản 2014
  7. TS. Vũ Quang, Bài giảng pháp luật về các vấn đề xã hội. Khoa Khoa học quản lý, Trường ĐHKHXH& NV, ĐHQGHN- Hà Nội, 2009.
  8. TS. Vũ Quang, Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp liên doanh – So sánh pháp luật Việt Nam và Kazakhstan. NXB Baspa, Almaty 1998. 250 tr.
 

Thông tin liên hệ

Bộ môn KHQL và Luật

Trưởng Bộ môn:

    GVC. TS. Phạm Thị Kim Ngọc

Điện thoại 3868 0452
Fax: .
Email: ngoc.phamthikim@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 210 Nhà C9

© SEM