Các công trình khoa học

Bộ môn Kinh tế công nghiệp

2017

 1. Đặng Thị Thúy Hồng, Phạm Cảnh Huy, Vũ Thị Nữ , (2017), "Thương mại dịch vụ Việt Nam 5 năm 2011-2015 và triển vọng đến năm 2020", Nhà xuất bản Lao động – Xã hội
 2. Trần Văn Bình và Nguyễn Thanh Hương, (2017), "Vấn đề người đại diện sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần tại Việt Nam", Tạp chí Công Thương, số 7- 6/2017

2016

 1. Nguyễn Hoàng Lan, Trần Văn Bình, (2016), "Nghiên cứu xây dựng mô hình tối ưu lưu trữ các bon trong ngành lâm nghiệp", Tập chí Công thương, số 11/2016
 2. Nguyễn Hoàng Lan, Trần Văn Bình, (2016), "Xây dựng mô hình phát thải và hấp thụ KNK trong ngành năng lượng và lâm nghiệp", Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 11/2016
 3. Phạm Thi Thanh Mai, Phạm Cảnh Huy, (2016), "Đề xuất mô hình quy hoạch nguồn điện Việt Nam đến năm 2030 có xét đến sự gia tăng sử dụng năng lượng tái tạo", Hội nghị quốc tế về khoa học và công nghệ, trường Đại học Điện lực

2015

 1. Trần Văn Bình, (2015), "Đề xuất mô hình gắn kết hoạt động NCKH. CGCN của các trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp.", Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam, số 11/2015
 2. Trần Văn Bình, (2015), "Giải mã công nghệ: Hiểu và áp dụng thế nào cho đúng?", Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam, số 8/2015
 3. Nguyễn Văn Nghiến, Phạm Cảnh Huy, Hoàng Đình Minh, (2015), "Thực hiện chính sách lạm phát mục tiêu tại Việt Nam từ kinh nghiệm quốc tế.", Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ (Số 1+2, 01/2015)

2014

 1. Nguyễn Văn Nghiến, Phạm Cảnh Huy, Hoàng Đình Minh, (2014), "Mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái: nghiên cứu từ số liệu thực tế ở Việt Nam và một số khuyến nghị", Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ (Số 11, 6/2014)

2013

 1. Nguyễn Hoàng Lan, Trần Văn Bình, (2013), "Carbon tax and low carbon society for Vietnam", Hội thảo quốc tế: Cùng doanh nghiệp tháo gở khó khăn - Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Hà Nội 9/2013

2012

 1. Trần Văn Bình, (2012), "Trung tâm cạnh tranh của Pháp và gợi ý thực hiện tại Việt Nam.", Tạp chí Hoạt động khoa học, Số 5/2012
 2. Phạm Cảnh Huy, Nguyễn Thị Hâu, (2012), "Xây dựng mô hình phân tích tác động của rủi ro tài chính đến khả năng sinh lời tại các doanh nghiệp công nghiệp là công ty cổ phần niêm trên thị trường chứng khoán Việt Nam", Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Số 4, 9/2012)

2010

 1. Nguyễn Hồng Liên, Trần Văn Bình, (2010), "A new neural network and its application to technological evaluation of firms.", Journal of Science Technology of Technical Universities. N078/2010
 

Thông tin liên hệ

Bộ môn Kinh tế công nghiệp

Trưởng Bộ môn:

    GVC. TS. Phạm Cảnh Huy

Điện thoại 3868 0790
Fax: (84-4) 3869 2304
Email: Huy.phamcanh@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 206 Nhà C9

© SEM