Giới thiệu chung

Bộ môn Kinh tế công nghiệp (trước kia là Kinh tế năng lượng) mà tiền thân là bộ môn Kinh tế điện, được thành lập ngay từ những ngày đầu thành lập Khoa Kỹ sư kinh tế, nay là Viện Kinh tế và quản lý.

Bộ môn hiện có 9 giảng viên, trong số đó có 3 PGS.Tiến sĩ, 4 Tiến sĩ và 2 Thạc sĩ, trong đó 1 thạc sỹ đang làm nghiên cứu sinh. Hầu hết các giảng viên của bộ môn đều được đào tạo từ nước ngoài và từ các chương trình quốc tế, có khả năng giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh, tiếng Pháp cũng như có nhiều kinh nghiệm tư vấn, tham gia các chương trình, các dự án nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn.

Về đào tạo:

Ðối tượng đào tạo của bộ môn bao gồm tất cả các sinh viên và học viên đang theo học tại Viện Kinh tế và Quản lý ở tất cả các bậc học như cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ.

Đối với bậc học cử nhân, hiện nay Bộ môn đang đào tạo chuyên ngành Kinh tế năng lượng, đây là chương trình đào tạo nằm trong chương trình khung ngành quản lý kỹ thuật hướng tới đào tạo cho xã hội những cử nhân không những có trình độ chuyên môn về quá trình sản xuất công nghiệp, mà còn có kiến thức chuyên sâu về hoạt động của hệ thống năng lượng.

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế năng lượng trang bị cho sinh viên những kiến thức khoa học cơ bản; kỹ thuật, kinh tế và quản lý chuyên sâu cần thiết để quản lý có hiệu quả những hoạt động kỹ thuật, công nghệ và sản xuất trong ngành năng lượng như dự báo nhu cầu, hoạt động đầu tư, kinh tế dầu khí, kinh tế hệ thống điện, mô hình hoá hệ thống đến các vấn đề thực tiễn về giá năng lượng…Đồng thời chương trình cũng cung cấp cho các sinh viên những kiến thức về tổ chức hoạt động và vận hành của thị trường, những vấn đề kinh tế trong các ngành năng lượng cũng như những kiến thức liên quan đến các nguồn tài nguyên và những vấn đề về năng lượng, môi trường.

Cử nhân ngành Kinh tế năng lượng sau khi tốt nghiệp có khả năng:

  1. Làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp năng lượng;
  2. Theo học cao học để nâng cao kiến thực hoặc tham gia giảng dạy;
  3. Làm việc tại các trung tâm, các viện nghiên cứu khoa học về chuyên ngành kinh tế, cụ thể như về năng lượng, công nghiệp...
 

Thông tin liên hệ

Bộ môn Kinh tế công nghiệp

Trưởng Bộ môn:

    GVC. TS. Phạm Cảnh Huy

Điện thoại 3868 0790
Fax: .
Email: huy.phamcanh@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 206 Nhà C9

© SEM