Các công trình khoa học

STT

Đề tài/Chủ nhiệm đề tài

Dạng đề tài

Thời gian nghiệm thu

1

Nghiên cứu nguyên nhân và đề xuất giải pháp chống lạm phát ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập KTQT (B2009-01-258)

Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

Đề tài cấp Bộ

2011

 

 

 

 

 

Thông tin liên hệ

Bộ môn Kinh tế học

Trưởng Bộ môn:

    GV. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Điện thoại 3869 3799
Fax: (84-4) 3869 2304
Email: Thuy.nguyenthithu@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 208B Nhà C9

© SEM