Cơ sở vật chất

Bộ môn Kinh tế học có văn phòng tại Phòng 208B, Nhà C9, nằm trong khuôn viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Diện tích văn phòng Bộ môn là 36m2, được chia làm hai phần, phần phía ngoài để tiếp sinh viên, phần phía trong là khu vực làm việc của các thành viên của bộ môn đồng thời được sử dụng để tổ chức các buổi sinh hoạt học thuật.

 

Thông tin liên hệ

Bộ môn Kinh tế học

Trưởng Bộ môn:

    GV. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Điện thoại 3869 3799
Fax: (84-4) 3869 2304
Email: Thuy.nguyenthithu@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 208B Nhà C9

© SEM