Sách đã xuất bản

  • PGS. Nguyễn Ái Đoàn, Giáo trình Kinh tế học vĩ mô, NXB Bách Khoa Hà Nội, tái bản 2008
  • PGS. Nguyễn Ái Đoàn, Bài tập Kinh tế học vĩ mô, NXB Bách Khoa Hà Nội, tái bản 2008
  • TS. Nguyễn Đại Thắng, Giáo trình Kinh tế học vi mô, NXB giáo dục Hà nội, tái bản 2011
  • TS. Nguyễn Đại Thắng, Giáo trình Kinh tế học vi mô, NXB giáo dục Hà nội, tái bản 2011
  • ThS. Nguyễn Tài Vượng, Bài giảng Kinh tế học quốc tế, NXB Bách khoa Hà nội, 2008
 

Thông tin liên hệ

Bộ môn Kinh tế học

Trưởng Bộ môn:

    GV. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Điện thoại 3869 3799
Fax: (84-4) 3869 2304
Email: Thuy.nguyenthithu@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 208B Nhà C9

© SEM