Giới thiệu chung

Bộ môn Quản lý công nghiệp thuộc Viện Kinh tế và Quản lý được thành lập tháng 5 năm 2002, có nhiệm vụ đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực quản lý hoạt động công nghiệp trong các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ thuộc các ngành công nghiệp cơ khí, thực phẩm, dệt may, xây dựng...

Về đào tạo, các chương trình đào tạo về quản lý công nghiệp nhằm cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về quản lý điều hành các hoạt động sản xuất và tác nghiệp tại các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ mà trọng tâm là Quản lý sản xuất, quản lý dự án, quản lý chất lượng, quản lý nhân lực... Quản lý công nghiệp là một kho kiến thức tích hợp: "Kỹ thuật công nghệ - Khoa học Quản lý - Toán ứng dụng - Công nghệ thông tin - Quản trị kinh doanh".

Với đội ngũ cán bộ giảng dạy trình độ cao, được đào tạo từ nhiều nước công nghiệp phát triển như Nhật, Hà lan, Mỹ, Hàn Quốc..., các chương trình đào tạo Quản lý công nghiệp không những cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng hiện đại mà còn trang bị cho họ những phương pháp làm việc và phương pháp nghiên cứu khoa học tiên tiến, có hiệu quả nhằm giúp họ chuẩn bị một cách tốt nhất cho những dự định nghề nghiệp đầy thách thức trong tương lai.

Về nghiên cứu khoa học, các hướng nghiên cứu chính của Bộ môn là:

- Nghiên cứu áp dụng mô hình Hệ thống sản xuất toàn diện (TPS) trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp,

- Nghiên cứu áp dụng các mô hình đảm bảo chất lượng trong sản xuất (TQM, SixSigma, Lean Production...).

- Tin học hoá lập kế hoạch và điều độ sản xuất.

- Quản lý dây chuyền cung cấp (logistics).

 

Thông tin liên hệ

Bộ môn Quản lý công nghiệp

Trưởng Bộ môn:

    GV. TS. Dương Mạnh Cường

Điện thoại 3868 3661
Fax: .
Email: cuong.duongmanh@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 209 Nhà C9

© SEM