Các công trình khoa học

2009

  1. Tran Viet Ha, (2009), "Developing a modified Markov-switching GARCH for VNINDEX", Conference: ‘Economic and financial issues with applied mathematics’ (Vietnam’s applied mathematics association), Hanoi, Vietnam

2008

  1. Tran Viet Ha, (2008), "A discussion on power of ADF F test with unexpected initial value", Applied Economics Letter

2007

  1. Tran Viet Ha, (2007), "Do stock prices in Ho Chi Minh city trading center have unit roots? A discussion on power of ADF F test with unexpected initial value", COE’s Discussion paper (Kyoto University) No. 140
  2. Tran Viet Ha, (2007), "Price limit regulation and herd behavior in the Vietnamese stock market", COE’s Discussion paper (Kyoto University) No. 139
 

Thông tin liên hệ

Bộ môn Quản lý Tài chính

Trưởng Bộ môn:

    GV. TS. Đào Thanh Bình

Điện thoại 3868 3662
Fax: (84-4) 3869 2304
Email: Binh.daothanh@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 207B Nhà C9

© SEM