Cơ sở vật chất

Bộ môn Quản lý tài chính có văn phòng tại Phòng 207B, Nhà C9, nằm trong khuôn viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Diện tích văn phòng là 40m2, được chia làm hai phần, phần phía ngoài để sinh hoạt học thuật và tiếp sinh viên, phần phía trong là khu vực làm việc của các thành viên của bộ môn.

Ngoài các trang thiết bị tối thiểu, Bộ môn hiện có 1 máy chiếu và 1 màn chiếu điện gắn tường để phục vụ công tác giảng dạy và sinh hoạt chuyên đề tại bộ môn.

 

 

Thông tin liên hệ

Bộ môn Quản lý Tài chính

Trưởng Bộ môn:

    GV. TS. Đào Thanh Bình

Điện thoại 3868 3662
Fax: (84-4) 3869 2304
Email: Binh.daothanh@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 207B Nhà C9

© SEM