Giới thiệu chung

Bộ môn Quản lý Tài chính thuộc Viện Kinh tế và Quản lý được thành lập tháng 5 năm 2002, có nhiệm vụ đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kế toán, tài chính và ngân hàng. Bộ môn Quản lý Tài chính được xây dựng trên cơ sở kế thừa chuyên ngành đào tạo Quản lý Tài chính được Khoa Kinh tế và Quản lý bắt đầu thực hiện đào tạo từ K42 (năm 1997) nhằm cung cấp nguồn nhân lực cho công cuộc phát triển đất nước, đặc biệt là cho sự phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cổ phần hóa doanh nghiệp và xa hơn nữa là cho sự hoạt động của thị trường tài chính.

Hiện nay bộ môn Quản lý Tài chính đang có một đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu giàu nhiệt huyết và kinh nghiệm. Tất cả các giảng viên của bộ môn đều có trình độ Sau Đại học, trong đó nhiều giảng viên được đào tạo chính quy và bài bản từ các nước có nền tài chính và kinh tế phát triển như Anh, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Úc, Nga, Nhật Bản và Thái Lan.

Để đáp ứng nhu cầu rất lớn về nhân lực kế toán và tài chính ngân hàng của nền kinh tế, hiện nay, bộ môn đang tiếp tục đổi mới hơn nữa chương trình đào tạo và phương thức giảng dạy để luôn luôn đảm bảo sự gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn; tiếp tục nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên; đồng thời mở rộng quy mô đào tạo và các chuyên ngành sâu.

Về đào tạo: Với đội ngũ cán bộ giảng dạy trình độ cao, các chương trình đào tạo Kế toán – Kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng  không những cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cập nhật, tư duy làm việc khoa học và hiệu quả giúp học viên chuẩn bị một cách tốt nhất cho những dự định nghề nghiệp đầy thách thức trong tương lai. Học viên tốt nghiệp chuyên ngành có các khả năng sau:

  1. Xử lý thông tin ghi chép ban đầu của kế toán, phục vụ cho các nhà quản lý bên trong doanh nghiệp nhằm kiểm soát một cách hữu hiệu quá trình hoạt động của toàn bộ doanh nghiệp nói chung và các bộ phận nói riêng;
  2. Xử lý dữ liệu và tổ chức luân chuyển chứng từ, giải quyết nghiệp vụ kế toán bằng thành tựu của kỹ thuật tin học;
  3. Dựa trên các dự liệu kế toán và tài chính để đưa ra các hoạch định tài chính, các quyết định tối ưu trong tài chính của doanh nghiệp;
  4. Ðược trang bị những kiến thức cơ bản về thuế như: hệ thống thuế Việt Nam và phương pháp tính thuế theo luật thế hiện hành;
  5. Ðịnh giá doanh nghiệp, phục vụ cho việc cổ phần hoá doanh nghiệp;
  6. Ðưa doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán hoặc/ và lựa chọn mục tiêu đầu tư hoạt động tài chính;
  7. Các nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng thương mại và các định chế tài chính khác;
  8. Quản lý tài chính công.
 

Thông tin liên hệ

Bộ môn Quản lý Tài chính

Trưởng Bộ môn:

    GV. TS. Đào Thanh Bình

Điện thoại 3868 3662
Fax: .
Email: binh.daothanh@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 207B Nhà C9

© SEM