Cơ sở vật chất

Bộ môn Quản trị kinh doanh có văn phòng tại Phòng 208, Nhà C9, nằm trong khuôn viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Diện tích văn phòng là 36m2, được chia làm hai phần, phần phía ngoài để sinh hoạt học thuật và tiếp sinh viên, phần phía trong là khu vực làm việc của các thành viên của bộ môn.

Ngoài các trang thiết bị tối thiểu, Bộ môn hiện có 2 máy chiếu và 1 màn chiếu điện gắn tường để phục vụ công tác giảng dạy và sinh hoạt chuyên đề tại bộ môn.

 

Thông tin liên hệ

Bộ môn Quản trị kinh doanh

Trưởng Bộ môn:

    PGS. TS. Phạm Thị Thanh Hồng

Điện thoại 3869 2301
Fax: (84-4) 3869 2304
Email: Hong.phamthithanh@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 208 Nhà C9

© SEM