Sách đã xuất bản

TS. Ngô Trần Ánh

 1. PTS. Ngô Trần Ánh (chủ biên) và các cộng sự (2001), Kinh tế và Quản lý doanh nghiệp, NXB Thống kê.  

 

Ths. Nguyễn Tiến Dũng

 1. Nguyễn Tiến Dũng (2012), Giáo trình marketing căn bản, NXB Giáo dục Việt Nam.
 2. PGS. Vũ Trí Dũng, NCS. Nguyễn Tiến Dũng và ThS. Trần Việt Hà (2009), Định giá thương hiệu (Brand Valuation), NXB ĐH Kinh tế quốc dân.
 3. Ths. Nguyễn Tiến Dũng (2009), Bài giảng Anh văn chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Lecture Notes: English for Business Administration), NXB ĐH Bách khoa Hà Nội.
 4. Ths. Nguyễn Tiến Dũng (2008), Lecture Notes: Basic Marketing(xuất bản bằng tiếng Anh), International Training Program (ITP), NXB ĐH Bách khoa Hà Nội.

 

TS. Phạm Thị Thanh Hồng

 1. Anreas Meier & Henrik Stormer (2011), E-Business & E-Commerce – Quản trị theo chuỗi giá trị số, dịch bởi Lục Thị Thu Hường, Phạm Thị Thanh Hồng và Phạm Thị Bích Ngọc, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân.
 2. TS. Phạm Thị Thanh Hồng (2010), Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System), NXB ĐH Bách khoa Hà Nội.
 3. TS. Phạm Thị Thanh Hồng và Ths. Phạm Minh Tuấn (2007), Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System), NXB Khoa học kỹ thuật.
 4. TS. Phạm Thị Thanh Hồng (2008), Lecture Notes: E-commerce (xuất bản bằng tiếng Anh), International Training Program (ITP), NXB ĐH Bách khoa Hà Nội.

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Thanh

 1. PGS. Nguyễn Văn Thanh , Các chương trình du lịch Việt Nam-Tiểu vùng Mêkông (GMS), Dự án ADB-Việt Nam (2009), Chủ biên
 2. PGS. Nguyễn Văn Thanh, Kinh tế vi mô, NXB Thống kê (1994, 2001), Chủ biên.
 3. PGS. Nguyễn Văn Thanh , Cơ sở khoa học hình thành các doanh nghiệp Việt Nam. NXB Thống kê, (2002), Tham gia
 

Thông tin liên hệ

Bộ môn Quản trị kinh doanh

Trưởng Bộ môn:

    PGS. TS. Phạm Thị Thanh Hồng

Điện thoại 3869 2301
Fax: (84-4) 3869 2304
Email: Hong.phamthithanh@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 208 Nhà C9

© SEM