Sách đã xuất bản

2017

 1. Phạm Thị Thanh Hồng, Trần Thị Bích Ngọc, Nguyễn Danh Nguyên, Phan Chí Anh, (2017), "Quản trị sản xuất hiệu suất cao: Lý thuyết và Thực tiễn", NXB Bách khoa Hà Nội, ISBN: 978–604–95–0236–1

2016

 1. Nguyễn Bình Giang, Phạm Thị Thanh Hồng và ctg, (2016), "Nâng cấp ngành với vấn đề tham gia mạng sản xuất quốc tế: Kinh nghiệm Đông Á", NXB Khoa học xã hội

2015

 1. Phạm Thị Thanh Hồng và Phan Văn Thanh, (2015), "Giáo trình Thương mại điện tử", NXB Bách khoa Hà Nội
 2. Phạm Thị Thanh Hồng, Nguyễn Danh Nguyên và Nhâm Phong Tuân, (2015), "Quản trị đổi mới và sáng tạo trong các doanh nghiệp Việt Nam", NXB Bách khoa Hà Nội

2012

 1. Nguyễn Tiến Dũng, (2012), "Giáo trình marketing căn bản", NXB Giáo dục Việt Nam
 2. Phạm Thị Thanh Hồng, (2012), "Hệ thống thông tin quản lý, XB lần 3", NXB Bách khoa Hà Nội

2011

 1. Lục Thị Thu Hường, Phạm Thị Thanh Hồng và Phạm Thị Bích Ngọc, (2011), "Anreas Meier & Henrik Stormer (2011), E-Business & E-Commerce – Quản trị theo chuỗi giá trị số", NXB ĐH Kinh tế Quốc dân

2009

 1. PGS. Vũ Trí Dũng, NCS. Nguyễn Tiến Dũng và ThS. Trần Việt Hà, (2009), "Định giá thương hiệu (Brand Valuation)", NXB ĐH Kinh tế quốc dân
 2. Ths. Nguyễn Tiến Dũng , (2009), "Bài giảng Anh văn chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Lecture Notes: English for Business Administration)", NXB ĐH Bách khoa Hà Nội

2008

 1. Ths. Nguyễn Tiến Dũng, (2008), "Lecture Notes: Basic Marketing(xuất bản bằng tiếng Anh), International Training Program (ITP)", NXB ĐH Bách khoa Hà Nội
 2. Pham Thi Thanh Hong, (2008), "Lecture Note on E-commerce", Bach khoa Publishing House

 

 

Thông tin liên hệ

Bộ môn Quản trị kinh doanh

Trưởng Bộ môn:

    PGS. TS. Phạm Thị Thanh Hồng

Điện thoại 3869 2301
Fax: (84-4) 3869 2304
Email: Hong.phamthithanh@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 208 Nhà C9

© SEM