Trang chủ
Bộ môn - Trung Tâm
Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (RCEM)

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (RCEM)

Tên gọi của Trung Tâm:

 • Tên tiếng Việt: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
 • Tên tiếng Anh: Research Center for Economics and Management

 

Chức năng của Trung Tâm:

 • Nghiên cứu và triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế và quản lý
 • Đào tạo ngắn hạn nâng cao năng lực cho các cá nhân, tổ chức, và doanh nghiệp theo yêu cầu của xã hội
 • Hỗ trợ cho các tổ chức doanh nghiệp trong việc phát triển tri thức về Kinh tế và Quản lý
 • Tiếp nhận chuyển giao các hoạt động có liên quan đến Chương trình Monozukuri của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, do công ty Toyota Việt Nam và Quỹ Toyota Việt Nam tài trợ.

 

Nhiệm vụ của Trung Tâm:

 • Tổ chức và triển khai các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế và quản lý. Đóng vai trò làm đầu mối của Viện trong việc hình thành các đề tài nghiên cứu, nhóm nghiên cứu về các lĩnh vực kinh tế và quản lý.
 • Tổ chức thực hiện các chương trình, lớp đào tạo (cấp chứng chỉ) theo nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp, và xã hội.
 • Tổ chức các hội thảo chuyên môn trong nước, quốc tế nhằm thúc đẩy mối quan hệ với các đối tác, doanh nghiệp, nhà khoa học trong các lĩnh vực nghiên cứu về kinh tế và quản lý
 • Tổ chức các hoạt động chuyển giao tri thức và kỹ năng kinh tế và quản lý thông qua các hoạt động tư vấn tại tổ chức, doanh nghiệp.
 • Tổ chức các hoạt động theo chương trình Monozukuri về các tư tưởng và phương pháp quản lý sản xuất hiện đại theo mô hình của Toyota.
 • Cung cấp các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành thực thi các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, và tư vấn theo nhu cầu
 • Hỗ trợ hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên trên cơ sở tổ chức các hoạt động sinh hoạt học thuật như hội thảo, xê mi na, giao lưu doanh nghiệp, tham quan doanh nghiệp, hỗ trợ hướng dẫn thực tập tại doanh nghiệp

© SEM