GIẢNG VIÊN

Bộ môn Kinh tế công nghiệpPGS. Trần Văn Bình

Chức vụ: Giảng viên

TS. Nguyễn Linh Đan

Chức vụ: Giảng viên

PGS. Phạm Thị Thu Hà

Chức vụ: Giảng viên

PGS. Bùi Xuân Hồi

Chức vụ: Giảng viên

TS. Phan Diệu Hương

Chức vụ: Phó BM KTCN

TS. Phạm Cảnh Huy

Chức vụ: Trưởng BM KTCN - Phó Viện trưởng

TS. Nguyễn Hoàng Lan

Chức vụ: Giảng viên

ThS. Bành Thị Hồng Lan

Chức vụ: Giảng viên

TS. Nguyễn Tiên Phong

Chức vụ: Giảng viên