Trang chủ
CHÚC MỪNG TS NGUYỄN XUÂN HÒA ĐĂNG BÀI TRÊN TẠP CHÍ SCOPUS
CHÚC MỪNG TS NGUYỄN XUÂN HÒA ĐĂNG BÀI TRÊN TẠP CHÍ SCOPUS

CHÚC MỪNG TS NGUYỄN XUÂN HÒA ĐĂNG BÀI TRÊN TẠP CHÍ SCOPUS

CHÚC MỪNG TS NGUYỄN XUÂN HÒA ĐĂNG BÀI TRÊN TẠP CHÍ SCOPUS

Chúc mừng TS.Nguyễn Xuân Hòa mới công bố nghiên cứu khoa học trên tạp chí International Journal of Industrial and Systems Engineering thuộc danh mục SCOPUS.

Thông tin cụ thể:

Nguyen Xuan Hoa & Huynh Trung Luong, (2017). "Analysis of a flexible commintment contract with two-way penalties", International Journal of Industrial and Systems Engineering, Vol 27(1), doi.org/10.1504/IJISE.2017.085757

Chi tiết tại đây

 

 

© SEM