Thư ngỏ

Kể từ khi mới thành lập (1965) cho tới nay, Viện Kinh tế và Quản lý (trước là Khoa Kinh tế và Quản lý) thuộc Trường Ðại Học Bách Khoa Hà Nội có trách nhiệm đào tạo cán bộ quản lý cho các doanh nghiệp, cho các ngành kinh tế khác nhau với các trình độ từ cử nhân cao đẳng, kỹ sư, thạc sĩ, tới tiến sĩ với các loại hình đào tạo đa dạng như chính quy, tại chức, và từ cuối năm 1992 có thêm cao đẳng và bằng 2.

Sau gần 55 năm xây dựng và phát triển, hiện nay Viện có 77 cán bộ giảng dạy và viên chức. Với khoảng thời gian lịch sử đó, Viện đã đạt được một số thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực: đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phục vụ sản xuất kinh doanh và hợp tác quốc tế. Nhờ vậy, Viện đã có một vị thế vững mạnh trong trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, trong xã hội và quốc tế.

Bên cạnh nguồn lực quý báu nhất là đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ cao và đầy tâm huyết, Viện cũng hết sức chú trọng việc khai thác các mối quan hệ trong nước và quốc tế và để tạo ra cho mình nhiều phương tiện vật chất phục vụ đào tạo hiện đại bổ sung vào những trang thiết bị đã được nhà trường đầu tư. Với tư cách là đối tác trong các dự án đào tạo phối hợp với các tổ chức quốc tế, cán bộ giảng dạy và sinh viên của Viện có rất nhiều cơ hội để học hỏi, cập nhật kiến thức mới, các phong cách mới thông qua các hoạt động trao đổi giảng viên, sinh viên với các trường đại học của Pháp, Ðức, Phần Lan,...

Thông qua các hội thảo khoa học, các chương trình nghiên cứu, tư vấn phối hợp với các doanh nghiệp, Viện duy trì được mối liên kết chặt chẽ giữa đào tạo và lý thuyết với thực hành, mở ra cho sinh viên tốt nghiệp những cơ hội tìm kiếm việc làm và thăng tiến. Cũng chính nhờ mối quan hệ rộng rãi với bên ngoài mà các chương trình đào tạo của Viện luôn được cập nhật và đạt được sự thích nghi cao với những yêu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Định hướng phát triển:

  • Đa dạng hóa chương trình và loại hình đào tạo, tăng cường đào tạo ở trình độ cao như Thạc sỹ và Tiến sỹ.
  • Gắn đào tạo với thực tế thông qua việc liên kết đào tạo với các doanh nghiệp và các chương trình đào tạo ngắn hạn
  • Tư vấn cho các doanh nghiệp
  • Đẩy mạnh hợp tác đào tạo quốc tế để nâng cao năng lực và đổi mới chương trình và phương thức giảng dạy

Viện Kinh tế và Quản lý xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành đến các cấp lãnh đạo, các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp, các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên và sinh viên đã chung sức xây dựng Viện trưởng thành và lớn mạnh trong thời gian qua. Chúng tôi tin rằng trong thời gian tới Viện sẽ trở thành nơi đào tạo những nhà quản lý kinh doanh giỏi, là trung tâm tư vấn tin cậy cho các doanh nghiệp và các ngành kinh tế, nhằm đưa đất nước ta vững bước phát triển tiến vào nền kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế.

                               Viện Kinh tế và Quản lý - Trường ĐHBK Hà Nội

                                                         Viện Trưởng

                                            GVC.TS. Nguyễn Danh Nguyên

 

© SEM