Trang chủ
Đào tạo
Đào tạo Đại học

Đào tạo Đại học

Hiện nay chương trình đào tạo đại học của Viện gồm có các hệ đào tạo như sau:

1.    Đào tạo Đại học chính quy:

Sau hơn 45 năm đào tạo, số sinh viên chính quy đã tốt nghiệp- tính đến đầu năm 2008 trên 6.000 Kỹ sư Kinh tế và Quản lý của các chuyên ngành. Sinh viên tốt nghiệp đã phát huy tốt kiến thức được trang bị ở trường, trong số cựu sinh viên nhiều người đã và đang giữ vị trí lãnh đạo trong quản lý nhà nước và các doanh nghiệp:

·            Ông Vũ Mộng Giao- K11, Nguyên Thứ trưởng Bộ tài chính

·            Ông Lê Việt Hồng- K22, Thứ trưởng Bộ LĐ, TB& XH

·            Ông Đào Văn Hưng- K20, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam

·            Ông Lê Đắc Sơn- K19, Tổng giám đốc VP bank

·          Ông Nguyễn Văn Chung- K20, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt nam

Hiện nay, chương trình đào tạo Đại học chính quy của Viện gồm có các hệ như sau:

·               Hệ đào tạo theo hình thức niên chế (áp dụng đến K51), gồm có 5 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp, Kinh tế năng lượng, Quản lý công nghiệp, Quản trị Marketing và Tài chính kế toán. Sinh viên theo học trong 5 năm và sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng Kỹ sư kinh tế theo các chuyên ngành tương ứng.

·               Hệ đào tạo theo hình thức tín chỉ 5 năm ( áp dụng cho K52 và K53), gồm có 5 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp, Kinh tế năng lượng, Quản lý công nghiệp, Quản trị Marketing và Tài chính kế toán. Sinh viên sẽ học trong 5 năm và sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư kinh tế theo các chuyên ngành tương ứng.

·               Hệ đào tạo theo hình thức tín chỉ lấy bằng cử nhân ( áp dụng từ K54), gồm có 5 chuyên ngành: Cử nhân kế toán, Cử nhân Kinh tế công nghiệp, Cử nhân Quản lý công nghiệp, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Tài chính- ngân hàng. Sinh viên sẽ theo học 4 năm và sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Kinh tế theo các chuyên ngành tương ứng

 

2.      Đào tạo Đại học văn bằng hai (Kỹ sư 2)

Năm 1987, được phép của Bộ và trường, Viện đã tiến hành mở các lớp đào tạo văn bằng hai tại các doanh nghiệp, đơn vị liên kết : Nhà máy cơ khí Trung tâm Cẩm phả, Nhà máy Cơ khí Trần Hưng Đạo….. Thời kỳ này, các sinh viên tốt nghiệp văn bằng 2 được cấp bằng Đại học hệ Tại chức

Năm 1992, được Bộ GD&ĐTcho phép cấp bằng chính quy, Viện tiến hành mở các lớp Kỹ sư văn bằng 2 tại các địa phương khác nhau với chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Học viên văn bằng hai đã phát huy tốt năng lực chuyên môn trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước và Doanh nghiệp như: Ông Phạm Quý Tiêu, Cục phó Cục hàng không Việt Nam, Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND thành phố Hải phòng….

      Số học viên bằng 2 đang theo học hiện nay mỗi năm khoảng 300 học viên

 

3.    Đào tạo Đại học hệ vừa học vừa làm ( Đại học Tại chức)

Từ năm 1965 đến 1994, Viện đã phối hợp với Khoa ĐHTC (nay là Viện đào tạo liên tục), tuyển sinh đào tạo hệ Đại học Tại chức tập trung tại trường. Mỗi năm tuyển sinh 50 sinh viên, theo học các ngành Kỹ sư kinh tế- chủ yếu ngành Kinh tế cơ khí.

Từ năm 1994 đến nay, Viện tham gia đào tạo Tại chức ngành Quản trị doanh nghiệp và Quản trị tài chính cả tại Trường và ở các địa phương. Số sinh viên Tại chức theo học các ngành hàng năm là 150-200 sinh viên. Số lượng đã tốt nghiệp Tại chức ngành Quản trị kinh doanh- tính đến đầu năm 2005, trên 2000 sinh viên.

 

© SEM