Quy định đào tạo

Thời gian đào tạo và khối lượng kiến thức toàn khóa

·           Thời gian đào tạo theo thiết kế: 4 năm (8 học kỳ chính). Theo quy chế đào tạo, để hoàn thành chương trình sinh viên có thể rút ngắn tối đa 3 học kỳ hoặc kéo dài tối đa 5 học kỳ.

·           Khối lượng kiến thức toàn khoá: 132 tín chỉ (TC)

 

Đối tượng tuyển sinh

·           Học sinh tốt nghiệp phổ thông trúng tuyển kỳ thi đại học khối A hoặc khối D1 vào nhóm ngành phù hợp của Trường ĐHBK Hà Nội theo quy chế chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

·           Người đã tốt nghiệp đại học các ngành khác có thể học chương trình thứ hai theo quy chế chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo những quy định cụ thể của Trường ĐHBK Hà Nội.

 

Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp áp dụng Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

 

Thang điểm

Điểm chữ (A, B, C, D, F) và thang điểm 4 quy đổi tương ứng được sử dụng để đánh giá kết quả học tập chính thức. Thang điểm 10 được sử dụng cho điểm thành phần (điểm tiện ích) của học phần.

 

 

Thang điểm 10

(điểm thành phần)

Thang điểm 4

Điểm chữ

Điểm số

Điểm đạt*

từ

9,5

đến

10

A+

4,0

từ

8,5

đến

9,4

A

4,0

từ

8,0

đến

8,4

B+

3,5

từ

7,0

đến

7,9

B

3,0

từ

6,5

đến

6,9

C+

2,5

từ

5,5

đến

6,4

C

2,0

từ

5,0

đến

5,4

D+

1,5

từ

4,0

đến

4,9

D

1.0

Không đạt

Dưới 4,0

F

0

* Riêng TTTN và ĐATN: Điểm tổng kết học phần từ C trở lên mới được coi là đạt.

 

 

© SEM