Giới thiệu chung

Giới thiệu chung về chương trình đào tạo Phân tích kinh doanh

Hiện nay thế giới đang chứng kiến sự lan toả mạnh mẽ của chuyển đổi số. Các quy trình và hoạt động kinh doanh đều được số hoá và tạo ra một lượng dữ liệu khổng lồ. Như một câu nói nổi tiếng, “chúng ta đang ngập chìm trong dữ liệu nhưng lại khát tri thức”. Do vậy, khai thác dữ liệu một cách hiệu quả đã và đang trở thành chìa khoá thành công cho các doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, giờ đây các nhà quản trị hạn chế đưa ra những quyết định cảm tính mà dựa trên thông tin và dữ liệu đã được phân tích và xử lý để cải tiến các quy trình hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đó chính là lý do mà Phân tích kinh doanh là một ngành nghề mới có nhu cầu về nhân lực rất lớn. Đây cũng là một trong 20 nghề có mức lương cao theo các trang xếp hạng của các nước tiên tiến trên thế giới. 

Để bắt kịp với xu thế đó và nhằm đào tạo nhân lực chất lượng cao về Phân tích kinh doanh, Viện Kinh tế và Quản lý cùng với hai Viện đào tạo mạnh của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Viện Toán- Tin ứng dụng và Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông) đã mở Chương trình đào tạo Phân tích kinh doanh. Chương trình đào tạo tiên tiến này chính là sự hội tụ tinh hoa của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhằm vừa cung cấp cho các bạn những kiến thức, kỹ năng, và tư duy quản trị kinh doanh, đồng thời giúp các bạn sinh viên có cơ hội thực hành và thành thạo các công cụ mạnh trong phân tích dữ liệu.

 

© SEM