Trang chủ
Đào tạo
Đào tạo sau đại học

Đào tạo sau đại học

Hiện nay, Viện có các chương trình đào tạo Sau đại học, bao gồm:

Đào tạo bậc cao học chuyên ngành:

  • Quản trị kinh doanh
  • Quản lý kinh tế

Các chuyên ngành đào tạo cho nghiên cứu sinh:

  • Quản lý công nghiệp
  • Kinh tế học
 

© SEM