Đối tượng tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh

Những cá nhân sau đây sẽ thuộc đối tượng tuyển sinh học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội:

-   Về văn bằng

A. Tốt nghiệp đại học chính quy tại các trường công lập khối ngành kinh tế và quản lý hệ 5 năm

B. Tốt nghiệp đại học chính quy tại các trường công lập khối ngành kinh tế và quản lý hệ 4 năm

C. Tốt nghiệp đại học tại chức tại các trường công lập và tốt nghiệp đại học chính quy các trường đại học ngoài công lập khối ngành kinh tế và quản lý

D. Tốt nghiệp đại học chính quy tại các trường công lập các ngành khác với khối kinh tế và quản lý

E. Tốt nghiệp đại học tại chức tại các trường đại học công lập và chính quy tại các trường ngoài công lập các ngành khác với khối kinh tế và quản lý

-   Về học lực và kinh nghiệm:

-   Với loại A và B nếu học lực loại trung bình, phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tính từ thời điểm tốt nghiệp đại học đến thời điểm làm hồ sơ.

-   Với loại D, phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tính từ thời điểm tốt nghiệp đại học đến thời điểm làm hồ sơ.

-   Với loại C và E nếu học lực đạt loại khá trở lên phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tính từ thời điểm tốt nghiệp đại học đến thời điểm làm hồ sơ.

-   Với loại C và E nếu học lực đạt loại trung bình phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tính từ thời điểm tốt nghiệp đại học đến thời điểm làm hồ sơ và 5 năm kinh nghiệm làm việc trở lên đồng thời hiện tại đang là cán bộ quản lý tại tổ chức/doanh nghiệp.

-   Yêu cầu học chuyển đổi

-   Học viên nhóm D, E phải học chuyển đổi kiến thức trước khi làm hồ sơ dự thi đầu vào, và phải được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình chuyển đổi kiến thức thì mới được dự thi.

-   Khối lượng kiến thức được chuyển đổi tương đương với 18 Tín chỉ.

 

© SEM