Chương trình tiến sĩ Quản lý công nghiệp

Cấu trúc chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ gồm có 3 phần như bảng sau đây. 

Phần

Nội dung đào tạo

A1

A2

A3

A4

A5

1

HP bổ sung

0

10TC

4TC

42TC (5)

NHD (1)

HP chuyển đổi

0

0

0

0

0

22)

HP trình độ TS

Bắt buộc

6TC (2HP)

Tự chọn

3TC (1HP) (3)

CĐTS

Bắt buộc

2TC

Tự chọn

4TC (3)

TLTQ4)

 

32)

NC khoa học (4)

 

Luận án (4)

 

Ghi chú:

(1) NHD: viết tắt của „người hướng dẫn“
(2) Giống nhau cho mọi loại đối tượng
(3) Đây là phần dành cho NCS tự chọn
(4) Đây là các nội dung gắn với đề tài NCKH và các trình bầy của luận án nên sẽ có quy định riêng và không được đề cập đến trong phần chương trình đào tạo mang tính giảng dạy này
(5) Ngoài 28 tín chỉ của chương trình đào tạo bậc Cao học, đối tượng A4 tốt nghiệp hệ ĐH 4-4,5 năm còn phải học các học phần bổ sung của chương trình đào tạo bậc Cao học theo quy định

 

Chương trình đào tạo chi tiết mời xem tại đây.

 

© SEM