Trang chủ
Đào tạo
Đào tạo sau đại học
Danh sách Nghiên cứu sinh & Đề tài nghiên cứu

Danh sách Nghiên cứu sinh & Đề tài nghiên cứu

Nghiên cứu sinh khóa 2012

TT

Thời gian

Họ và tên NCS

Người hướng dẫn 1

Người hướng dẫn 2

1

4 năm

Nguyễn Hải Âu

TS. Nguyễn Thị Mai Anh

PGS. Nguyễn Minh Duệ

Đề tài: Thị trường cạnh tranh xăng dầu và định giá xăng dầu tại Việt Nam

2

3năm

Trần Thanh Hải

TS. Cao Tô Linh

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Đề tài: Xác định bộ chỉ số chất lượng các dịch vụ hỗ trợ đào tạo của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

3

4năm

Trần Thị Minh Nguyệt

TS. Nguyễn Văn Nghiến

PGS. Vũ Hoàng Ngân

Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nam Định

 

Nghiên cứu sinh khóa 2011

TT

Thời gian

Họ và tên NCS

Người hướng dẫn 1

Người hướng dẫn 2

1

4 năm

Đỗ Thanh Phong

TS. Nguyễn Văn Nghiến

TS. Lê Anh Tuấn

Đề tài: Nghiên cứu tối ưu hóa quản trị chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp chế biến thủy sản

2

4 năm

Nguyễn CôngQuang

PGS. Nguyễn MinhDuệ

PGS. Nguyễn Cảnh Nam

Đề tài: Nghiên cứu phát triển bền vững ngành công nghiệp than Việt Nam

3

4năm

Phan Văn Thanh

PGS. Nguyễn VănThanh

 

 

Đề tài: Nhân tố xã hội nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

4

4 năm

Lê Ngọc Dũng

TS. Bùi Xuân Hồi

TS. Lê TrọngHùng

Đề tài: Xây dựng chiến lược đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí cho tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2011-2030

5

4 năm

Nguyễn Thị HoàngLan

TS. Nguyễn ĐạiThắng

PGS. Từ Sỹ Sùa

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng các công cụ tài chính phái sinh trong việc phòng ngừa rủi ro tỷ giá của các doanh nghiệp nhập khẩu tại Việt Nam

6

4 năm

Bùi Thị Hồng Chinh

GS. Đỗ Văn Phức

TS. Trần Thị Bích Ngọc

Đề tài: Các giải pháp phát triển du lịch Ba Vì - Sơn Tây

7

4 năm

Nguyễn MinhPhương

TS. Bùi Xuân Hồi

TS. Lê TrọngHùng

Đề tài: Xây dựng chính sách giá điện cho lộ trình phát triển thị trường điện cạnh tranh ở Việt Nam

 

DANH SÁCH NCS CỦA VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG LATS (Xem tại đây)

 

© SEM