Trang chủ
Đào tạo
Mô hình đào tạo

Mô hình đào tạo

Mô hình đào tạo và chương trình đào tạo áp dụng từ các khóa nhập học năm 2009 (K54) được đổi mới một cách cơ bản, toàn diện theo những chuẩn mực quốc tế, chú trọng tính thiết thực của nội dung chương trình và năng lực làm việc của người tốt nghiệp, đồng thời có tính mềm dẻo và tính liên thông cao, phát huy tối đa khả năng cá nhân của mỗi sinh viên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học và nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao của xã hội trong xu thế nền kinh tế tri thức toàn cầu hóa. Trừ một số ít ngành, sau năm thứ ba sinh viên có hai lựa chọn để đăng ký tốt nghiệp: Chương trình cử nhân hoặc Chương trình kỹ sư.

  Chương trình cử nhân Chương trình kỹ sư
Thời gian thiết kế 4 năm 4 + 1 năm
Khối lượng kiến thức 128-132 tín chỉ 152-156 tín chỉ
Định hướng đào tạo Ngành rộng, định hướng 
cơ bản
Chuyên ngành, định hướng
nghề nghiệp
Bằng cấp CN khoa học hoặc CN 
kỹ thuật
KS chuyên ngành
Cơ hội học tiếp Kỹ sư: 1 năm
Thạc sĩ: 1,5-2 năm
Thạc sĩ: 1-1,5 năm
Tiến sĩ: 4 năm
Chương trình tích hợp Tích hợp Cử nhân - Thạc sĩ: 4 + 1,5 năm
Tích hợp Cử nhân - Thạc sĩ - Tiến sĩ: 4 + 1 + 3 năm
 


Quy định về học Ngoại ngữ

Tất cả sinh viên ĐHBK Hà Nội bắt buộc phải đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương 450 điểm theo chuẩn TOEIC (trừ một số chương trình đặc biệt có ngoại ngữ khác thay thế), trước khi được làm khóa luận hay đồ án tốt nghiệp. Để tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên học ngoại ngữ, Trường tổ chức các lớp tiếng Anh tương ứng với các trình độ khác nhau cho sinh viên lựa chọn. Ngay sau khi nhập trường, sinh viên phải dự buổi kiểm tra phân loại trình độ đầu vào, dựa trên kết quả này Nhà trường quy định như sau:

  1. Đạt dưới 250 điểm: Sinh viên phải tự đăng ký học các khóa trong hoặc ngoài trường để nâng cao trình độ, trước thi theo học các lớp chính khóa thuộc chương trình đào tạo
  2. Đạt 250-289 điểm: Sinh viên phải đăng ký học Tiếng Anh TOEIC I và sau đó là Tiếng Anh TOEIC II
  3. Đạt 290-329 điểm: Sinh viên được miễn Tiếng Anh TOEIC I, chỉ phải đăng ký học Tiếng Anh TOEIC II
  4. Đạt 320-449 điểm: Sinh viên được miễn chương trình Tiếng Anh cơ bản, nhưng phải tiếp tục học (tự học hoặc theo các lớp tổ chức trong hay ngoài trường tùy ý) để đạt ít nhất 450 điểm trước khi đăng ký làm khóa luận/đồ án tốt nghiệp. Sinh viên có thể trình chứng chỉ TOEIC do các tổ chức có thẩm quyền cấp, hoặc dự các kỳ kiểm tra do Trường tổ chức để được cấp chứng chỉ và công nhận trình độ tương đương.  
  5. Đạt từ 450 điểm: Sinh viên đã đạt yêu cầu trình độ tiếng Anh đầu ra.


Quy trình đào tạo

Từ năm học 2007-2008 Trường ĐHBK Hà Nội áp dụng quy trình đào tạo theo học chế tín chỉ. Sinh viên được chủ động lập kế hoạch và đăng ký học tập, tích lũy từng phần kiến thức theo tiến độ phù hợp với điều kiện và năng lực của bản thân. Với sự hỗ trợ của cố vấn học tập, sinh viên chọn đăng ký môn học, lớp học thuận lợi nhất cho kế hoạch học tập của mình. Mọi quy trình thực hiện thuận lợi, dễ dàng qua mạng. Quy chế đào tạo theo tín chỉ của Trường ĐHBK Hà Nội có thể xem và tải về tại đây.

 

© SEM