Đào tạo Tiến sĩ

...

Viện KTQL đang triển khai các Chương trình đào tạo (CTĐT) Tiến sĩ sau:

• Chương trình tiến sĩ Kinh tế học
• Chương trình tiến sĩ Quản lý công nghiệp
• Chương trình Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

...


...

Người học theo các chương trình trên đều có cơ hội nhận song bằng (với các trường Đại học hàng đầu như Monash - Úc, Griffith - Úc, Leipzig - Đức, Herforshire – Anh, George Mason - Mỹ, IPAG - Pháp) và cơ hội trao đổi sinh viên tại các quốc gia khác nhau với các chương trình học bổng của ĐHBK Hà Nội.

Chương trình đào tạo cụ thể xem ở đây

Đào tạo sau đại học