Bộ môn - Trung tâm

KHQL và Luật


...

...

Bộ môn Khoa học Quản lý và Luật được thành lập theo quyết định số 3231/QĐ-ĐHBK-TCCB ngày 25/12/2012 của Hiệu trưởng Trường ĐHBK Hà Nội.

Bộ môn  chịu trách nhiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học các lĩnh vực về Khoa học quản lý và Luật ở các cấp độ khác nhau nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng về quản trị tổng quát và các kiến thức về pháp luật để góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với các ngành đào tạo của trường ĐHBK Hà Nội, đặc biệt là lĩnh vực quản trị kinh doanh.

Bộ môn có 14 giảng viên, trong đó có 5 tiến sĩ và 9 thạc sĩ. Nhiều cán bộ trẻ đã tu nghiệp ở nước ngoài như Anh, Ý, Thụy sĩ, Úc, Hà Lan, Nga, Thái Lan...

Nhờ ưu thế về đội ngũ giảng viên giàu nhiệt huyết, sáng tạo và có trình độ, Bộ môn KHQL & Luật đã và đang đổi mới và áp dụng những phương pháp giảng dạy tiên tiến lấy sinh viên, học viên làm trung tâm, lý thuyết gắn liền với thực tiễn.