Bộ môn - Trung tâm

Quản trị kinh doanh


...

...

Bộ môn Quản trị kinh doanh được thành lập vào năm 1995. Nhiệm vụ của Bộ môn là chịu trách nhiệm chính và phối hợp với các bộ môn khác trong việc phát triển ngành Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp) và Marketing trong Viện Kinh tế và Quản lý. Khóa đầu tiên hệ đại học chính quy ngành Quản trị doanh nghiệp đã tốt nghiệp năm 1998 (K38) và ngành Marketing đã tốt nghiệp năm 2002 (K42). 

Trưởng Bộ môn qua các thời kỳ:

1995-1996: TS. Nguyễn Văn Long, Trưởng Khoa kiêm Trưởng Bộ môn

1996-2008: TS. Ngô Trần Ánh

2008-2013: ThS. Nguyễn Tiến Dũng

2013-2019: PGS.TS. Phạm Thị Thanh Hồng, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Bộ môn

06/2019 - nay: TS. Nguyễn Tiến Dũng

Bộ môn hiện có 11 giảng viên, trong số đó có 5 TS. và 6 ThS. Đa số các giảng viên của bộ môn đều được đào tạo từ nước ngoài (Thái-lan, Nhật, Úc, Hà-lan, Thụy Sĩ, Ý) và các chương trình quốc tế, có khả năng giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh và có nhiều kinh nghiệm tư vấn kinh doanh.

Bộ môn chịu trách nhiệm chính về ba nhóm môn học sau đây:

Các môn học về Kinh doanh: Khởi sự kinh doanh, Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh, Quản trị doanh nghiệp, Thương mại điện tử.

Các môn học về phân tích và quản trị hệ thống thông tin: Phân tích hoạt động kinh doanh, Thống kê ứng dụng và Hệ thống thông tin quản lý.

Các môn học về Marketing: Marketing cơ bản, Quản trị marketing I và II, Quản trị thương hiệu, Hành vi người tiêu dùng, Nghiên cứu marketing, Marketing dịch vụ, Marketing quốc tế, Kỹ năng và quản trị bán hàng, Truyền thông marketing,...