Bộ môn - Trung tâm

Quản lý tài chính


...

...

Chính thức được thành lập vào tháng 5 năm 2002, sứ mệnh của Bộ môn Quản lý tài chính là nghiên cứu, giảng dạy các vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực kế toán, tài chính doanh nghiệp và các định chế tài chính nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho sự phát triển các doanh nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực cũng như sự vững mạnh của hệ thống tài chính. 

Hiện nay, Bộ môn Quản lý tài chính đang có một đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu có trình độ cao, giàu nhiệt huyết và kinh nghiệm. Hầu hết giảng viên của Bộ môn đều được đào tạo chính quy và bài bản từ các nước có nền tài chính và kinh tế phát triển như Anh, Pháp, Hà Lan, Úc, Liên bang Nga, Nhật Bản và Thái Lan. 

Cùng với Viện Kinh tế và Quản lý, Bộ môn Quản lý tài chính phấn đấu và phát triển trở thành thành đơn vị đào tạo định hướng nghiên cứu mạnh về lĩnh vực Kế toán, Tài chính ngân hàng, tiệm cận chất lượng của các trường tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.