Bộ môn - Trung tâm

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý


...

...

TẦM NHÌN

Trở thành tổ chức đào tạo, nghiên cứu và cung cấp hoạt động tư vấn hàng đầu về Kinh tế và Quản lý tại Việt Nam.

SỨ MỆNH

 • Đào tạo và phát triển các cán bộ quản lý xuất sắc cho doanh nghiệp và xã hội thông qua :
 • Triển khai các chương trình đào tạo có chất lượng cao cấp nhật thực tiễn và kiến thức hệ thống
 • Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp và các nhà khoa học để không ngừng nâng cao trí tuệ và tư duy quản trị doanh nghiệp.
 • Thu hút sinh viên giỏi, giảng viên có trình độ để tạo ra giá trị và sự khác biệt.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị chúng tôi theo đuổi và cam kết đem lại cho khách hàng, đội ngũ chuyên gia, các nhà cung cấp và đối tác:

 • Đề cao trách nhiệm
 • Tôn trọng cá nhân và tổ chức
 • Gia tăng giá trị
 • Đa dạng và sáng tạo
 • Tác động xã hội

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 • Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế  & Quản lý (RCEM) trực thuộc Viện Kinh tế và Quản lý (SEM) - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội với mục đích đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực Kinh tế Kỹ thuật  phục vụ cho các doanh nghiệp sản xuất.
 • Chương trình đào tạo và ứng dụng phương thức quản lý monozukuri tại việt nam: Được thành lập từ tháng 09/2005, dưới sự hợp tác của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam và trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, nhằm mục đích nghiên cứu và cung cấp các kiến thức quản lý đặc biệt, cụ thể là hệ thống sản xuất của Toyota tới các doanh nghiệp Việt Nam, giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, tiết kiệm chi phí, giảm lãng phí, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, giá thành cạnh tranh.