Bộ môn - Trung tâm

Kinh tế công nghiệp


...

...

Bộ môn Kinh tế công nghiệp (trước kia là Kinh tế năng lượng, tiền thân là bộ môn Kinh tế điện), được thành lập ngay từ những ngày đầu thành lập Khoa Kỹ sư kinh tế, nay là Viện Kinh tế và quản lý.

Bộ môn hiện có 9 giảng viên, trong số đó có 3 PGS. Tiến sĩ, 5Tiến sĩ và 1 Thạc sĩ. Hầu hết các giảng viên của bộ môn đều được đào tạo từ nước ngoài và từ các chương trình quốc tế, có khả năng giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh, tiếng Pháp cũng như có nhiều kinh nghiệm tư vấn, tham gia các chương trình, các dự án nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn.

Về đào tạo:

Đối với bậc đại học, bộ môn đang đào tạo chuyên ngành Kinh tế năng lượng, đây là chương trình đào tạo nằm trong chương trình khung ngành quản lý công nghiệp, hướng tới đào tạo cho xã hội những cử nhân không những có trình độ chuyên môn về sản xuất công nghiệp, mà còn có kiến thức chuyên sâu về hoạt động của hệ thống năng lượng.