Trang chủ
Học viên - Sinh viên
Ban chấp hành LCĐ

Ban chấp hành LCĐ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

1.      

Nguyễn Thi Bích Nguyệt

Bí thư

Chi đoàn cán bộ

2.      

Nguyễn Văn Lâm

Phó bí thư

Chi đoàn cán bộ

3.      

Lê Thuận Khánh

Phó bí thư

KQ1.02 K62

4.      

Nguyễn Hoàng Lan

UVTV

Chi đoàn cán bộ

5.      

Nguyễn Mai Anh

UVTV

Kế toán K61

6.      

Hoàng Thu Huyền

UVTV

Kế toán K61

7.      

Nguyễn Thu Hương

UVTV

KQ3.01 K62

8.      

Hoàng Văn Đông

UV

KTCN2 K60

9.      

Trần Thị Bình

UV

QLCN1 K61

10.   

Kiều Thị Huyền Trang

UV

QLCN2 K61

11.   

Vũ Văn Hùng

UV

QTKD1 K60

12.   

Lê Thị Giang

UV

Kế toán K61

13.   

Trần Thị Trang

UV

KQ1.03 K62

14.   

Hoàng Thị Mận

UV

KQ1.01 K62

15.   

Phí HIền Lương

UV

KQ3.02 K62

16.   

Nguyễn Minh Chi

UV

KQ3.02 K62

17.   

Nguyễn Thị Dung

UV

KQ1.01 K62

18.   

Ngô Thị Linh

UV

KQ3.02 K62

19.   

Dương Lâm Bảo Linh

UV

KQ1.03 K62

20.   

Chu Thị Thanh Huyền

UV

QLCN1-K60

21.   

Nguyễn Vũ Anh

UV

QTKD-K60

© SEM