Trang chủ
Học viên - Sinh viên
Ban chấp hành LCĐ

Ban chấp hành LCĐ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

1.      

Nguyễn Thi Bích Nguyệt

Bí thư

Chi đoàn cán bộ

2.      

Nguyễn Văn Lâm

Phó bí thư

Chi đoàn cán bộ

3.      

Nguyễn Hoàng Lan

UVTV

Chi đoàn cán bộ

4.      

Phan Văn Mạnh

Phó bí thư

QLCN-K58

5.      

Nguyễn Hồng Dương

UVTV

QLCN2-K59

6.      

Vương Thúy Hiền

UVTV

KT – K59

7.      

Nguyễn Thanh Huyền

UVTV

QTKD-K59

8.      

Thái Linh Đan

UV

QTKD-K58

9.      

Phạm Hoàng Khánh Linh

UV

QLCN-K58

10.   

Bùi Diệp Linh

UV

QTKD-K58

11.   

Lê Thị Ánh Duyên

UV

KTCN1-K59

12.   

Vũ Đức Tài

UV

KTCN-K59

13.   

Đặng Tùng Lâm

UV

KT-K58

14.   

Ngô Việt Hưng

UV

QTKD-K58

15.   

Nguyễn Khắc Duy

UV

QTKD2-K59

16.   

Vũ Huệ Nhi

UV

QTKD2-K59

17.   

Nguyễn Duy

UV

QLCN1-K59

18.   

Đinh Thị Diệu Linh

UV

KT-K59

19.   

Đào Minh Phượng

UV

KTCN1-K60

20.   

Chu Thị Thanh Huyền

UV

QLCN1-K60

21.   

Nguyễn Vũ Anh

UV

QTKD-K60

© SEM