Trang chủ
Học viên - Sinh viên
Ban chấp hành LCH

Ban chấp hành LCH

TT

Họ và tên

Sinh năm

Đảng viên/ Đoàn viên

Khóa

Chức vụ

 

Nam

Nữ

    1             

Lê Thuận Khánh

x

 

Đoàn viên

K62

LCH Trưởng

    2             

Nguyễn Mai Anh

 

x

Đoàn viên

K61

LCH Phó

    3             

Nguyễn Hồng Hà

x

 

Đoàn viên

K61

LCH Phó

    4             

Đặng Thành Quang

x

 

Đoàn viên

K61

Ủy viên BCH

    5             

Nguyễn Phương Mai

 

x

Đoàn viên

K62

Ủy viên BCH

    6             

Trần Kim Minh

x

 

Đoàn viên

K61

Ủy viên BCH

    7             

Đỗ Thị Huyền Trang

 

x

Đối tượng Đảng

K61

Ủy viên BCH

    8             

Nguyễn Hương Quỳnh

 

x

Đoàn viên

K62

Ủy viên BCH

    9             

Hoàng Thị Mận

 

x

Đoàn viên

K62

Ủy viên BCH

  10           

Ngô Thị Ngọc Lan

 

x

Đoàn viên

K61

Ủy viên BCH

  11           

Dương Lâm Bảo Linh

 

x

Đoàn viên

K62

Ủy viên BCH

  12           

Trần Minh Công

x

 

Đoàn viên

K61

Ủy viên BCH

  13           

Mã Thị Thảo

 

x

Đoàn viên

K62

Ủy viên BCH

© SEM