Trang chủ
Học viên - Sinh viên
Ban cố vấn học tập

Ban cố vấn học tập

Ban Cố vấn học tập Viện năm học 2015-2016 được thành lập theo quyết định số 96A/QĐ-ĐHBK-KTQL, ngày 15.09.2015 của Viện Trưởng Viện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, bao gồm:

  • Trưởng ban: GVC. ThS. Nguyễn Quang Chương, Phó Viện Trưởng
  • Ủy viên: ThS. Nguyễn Cẩm Giang, CBGD Bộ môn Quản trị kinh doanh 
  • Ủy viên: ThS. Phạm Mai Chi, CBGD Bộ môn Kinh tế công nghiệp
  • Ủy viên: TS. Nguyễn Thúc Hương Giang, Phó Trưởng Bộ môn Quản lý tài chính
  • Ủy viên: ThS. Trần Minh Anh, CBGD Bộ môn Quản lý công nghiệp
  • Ủy viên: ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng, CBGD Bộ môn Khoa học quản lý và luật

(Xem quyết định bản đầy đủ tại đây)

 

LỊCH TRỰC BAN CỐ VẤN HỌC TẬP

Năm học 2016-2017
(Cập nhật ngày 06.01.2017)

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

(không trực)

Trần Minh Anh

Nguyễn Thúc Hương Giang

Nguyễn Cẩm Giang

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chiều

Trần Minh Anh

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Phạm Mai Chi

Phạm Mai Chi

Nguyễn Cẩm Giang

Sáng: Từ 8h30 đến 11h; Chiều: Từ 14h đến 16h30

 

Liên hệ Ban Cố vấn học tập:

Địa chỉ Văn phòng Ban Cố vấn học tập:
Phòng 304 Nhà C9, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Email: CVHT.SEM@hust.edu.vn
Điện thoại: +84-4-38692304

© SEM