Trang chủ
Học viên - Sinh viên
Ban cố vấn học tập

Ban cố vấn học tập

Ban Cố vấn học tập Viện năm học 2017-2018 được thành lập theo quyết định số 19/QĐ-ĐHBK-KTQL, ngày 25.07.2017 của Viện Trưởng Viện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, bao gồm:

  • Trưởng ban: GVC. ThS. Nguyễn Quang Chương, Phó Viện Trưởng
  • Ủy viên: ThS. Phạm Mai Chi, CBGD Bộ môn Quản trị kinh doanh
  • Ủy viên: ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng, CBGD Bộ môn Khoa học quản lý và luật
  • Ủy viên: ThS. Nguyễn Hoàng Lan, CBGD Bộ môn Kinh tế công nghiệp 
  • Ủy viên: TS. Nguyễn Thúc Hương Giang, Phó Trưởng Bộ môn Quản lý tài chính
  • Ủy viên: ThS. Nguyễn Thị Bích Nguyệt, CBGD Bộ môn Kinh tế học

 

LỊCH TRỰC BAN CỐ VẤN HỌC TẬP

Năm học 2017-2018
(Cập nhật ngày 26.09.2017)

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

(không trực)

Nguyễn Hoàng Lan

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Nguyễn Thúc Hương Giang

Phạm Mai Chi

Chiều

Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Phạm Mai Chi

Nguyễn Hoàng Lan

Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Sáng: Từ 8h30 đến 11h; Chiều: Từ 14h đến 16h30

 

Liên hệ Ban Cố vấn học tập:

Địa chỉ Văn phòng Ban Cố vấn học tập:
Phòng 304 Nhà C9, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Email: CVHT.SEM@hust.edu.vn
Điện thoại: 024-38692304

© SEM