Trang chủ
HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM 2017
HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM 2017

HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM 2017

HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM 2017

Cùng doanh nghiệp Vượt qua thử thách - Hội nhập chiến lược (ICECH2017)

Thời gian: 8h00 - 12h30

Địa điểm: Phòng Hội thảo C2

Viện Kinh tế và Quản lý thuộc Truờng Đại học Bách Khoa Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Leipzig (Đức), Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế "Cùng Doanh nghiệp vượt qua thử thách – Hội nhập chiến lược (ICECH2017)" vào ngày 1 tháng 12 năm 2017.

Hội thảo nhằm giới thiệu và trao đổi các vấn đề, các kết quả nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực sau:

  1. Doanh nghiệp vừa và nhỏ với Hội nhập chiến lược
  2. Quản lý rủi ro, Marketing, quản lý nhân lực, quản lý tài chính: Hội nhập chiến lược thành công
  3. Quản lý sản xuất và các quan hệ trong chuỗi cung ứng
  4. Công nghệ, sáng tạo và đổi mới
  5. Quản lý tri thức
  6. Mô hình tổ chức
  7. Công nghệ thông tin và kinh doanh qua mạng
  8. Vấn đề xã hội trong hội nhập chiến lược

© SEM