Các hướng nghiên cứu
Bộ môn Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý

PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN

1. Về Đào tạo

Các khoá học của RCEM và Monozukuri được thiết kế đa dạng để đáp ứng các yêu cầu khác nhau của người học cũng như cho từng doanh nghiệp. Các khía cạnh của quản trị sẽ được đề cập và giải quyết một cách thấu đáo, triệt để trong các khoá học chuyên đề, chuyên sâu, hay các kỹ năng mềm.

Học viên sẽ được phát triển các kỹ năng cần thiết cho người quản lý phù hợp cho các phòng ban đơn vị khác nhau hay những kỹ năng chuyên sâu cho từng đơn vị tác nghiệp từ marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng, quản lý nhân sự, quản lý dự án, quản lý tài chính cho đến quản lý hoạt động lập kế hoạch và tác nghiệp hàng ngày.

Thông qua một môi trường học tập hoàn hảo, kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng của các giảng viên quốc tế và Việt Nam sẽ được cộng hưởng và kết hợp nhuần nhuyễn với văn hoá, điều kiện cụ thể của Việt Nam để phát huy tối đa tính thực tiễn của khoá học.

Một số chương trình đào tạo mà RCEM và Monozukuri đã thực hiện bao gồm:

 • Chương trình ứng dụng triết lý Monozukuri
 • Chương trình nâng cao năng lực và quản lý điều hành CEO
 • Chương trình giám đốc sản xuất chuyên nghiệp
 • Chương trình tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp

 

2. Về Tư vấn

RCEM chuyên cung cấp các hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ liên quan đến quản lý, phát triển tổ chức, quản trị hệ thống tác nghiệp, và quản trị nhân sự. Xây dựng và phát triển các mối quan hệ hợp tác, thân thiện với đối tác, các hoạt động tư vấn được định hướng theo nhu cầu cụ thể. Thấu hiểu đối tác để đưa ra các giải pháp tư vấn tốt nhất và phù hợp nhất là phương châm hoạt động cốt lõi của RCEM.

Dịch vụ tư vấn tập trung vào cơ hội và các các vấn đề quan trọng nhất của khách hàng: chiến lược, marketing, tổ chức, nhân sự, sản xuất và tác nghiệp, tài chính, công nghệ, trên tất cả các ngành công nghiệp và khu vực địa lý

RCEM mang đến chuyên môn sâu, chức năng, nhưng được biết đến với quan điểm toàn diện của các nhà tư vấn giàu kinh nghiệm: nắm bắt giá trị qua các ranh giới và giữa các cấu trúc của bất kỳ tổ chức nào. 

Một số hoạt động tư vấn chính mà RCEM đã tham gia bao gồm:

 • Xây dựng chiến lược tổ chức; đánh giá, tái cơ cấu tổ chức;
 • Hoàn thiện quy trình kinh doanh cung cấp sản phẩm dịch vụ;
 • Xây dựng và phát triển hệ thống quản trị nhân sự (Tuyển dụng và đánh giá ứng viên, xây dựng hệ thống bản mô tả công việc, thiết kế hệ thống lương, thưởng và chế độ đãi ngộ, xây dựng chính sách về nhân sự);
 • Cải tiến hệ thống tác nghiệp nhằm giảm thiểu chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ;
 • Xây dựng hệ thống biểu mẫu, báo cáo, chỉ số KPI (BSC) cho doanh nghiệp, các bộ phận;
 • Quản lý quan hệ khách hàng (CRM);
 • Xây dựng hệ thống lập kế hoạch sản xuất – tác nghiệp (ERP);