Trang chủ
Lịch công tác
Lịch công tác

Lịch công tác

TUẦN 36 NĂM HỌC 2016 - 2017
(Từ  24/4/2017  đến  30/4/2017 )

 

THỨ 2
24/4/2017

 

THỨ 3
25/4/2017

 

THỨ 4
26/4/2017
- 14h30, C2-204: Họp Đảng ủy Trường
TP: TS.Lê Hiếu Học
THỨ 5
27/4/2017

 

THỨ 6
28/4/2017
 
 
THỨ 7
29/4/2017

 

CHỦ NHẬT
30/4/2017
 
 

NHẮC VIỆC:

Các thầy/cô hướng dẫn NCS chú ý đôn đốc học viên tham dự SHHT đầy đủ.

 

© SEM