Trang chủ
Lịch công tác
Lịch công tác

Lịch công tác

TUẦN 32 NĂM HỌC 2016 - 2017
(Từ  27/3/2017  đến  2/4/2017 )

 

THỨ 2
27/3/2017
 
 
THỨ 3
28/3/2017
 
THỨ 4
29/3/2017
-9:00, C10-201: Họp triển khai kế hoạch NCKH 2018
TP:PGS.Phạm Thị Thanh Hồng, Nguyễn Vân Anh
THỨ 5
30/3/2017
 
THỨ 6
31/3/2017
 
 
THỨ 7
1/4/2017

-8:00, Viện ĐTLT: Chấm KLTN - K18 Kế toán liên thông

TP: Các Thầy /Cô trong Hội đồng

CHỦ NHẬT
2/4/2017
 
 

NHẮC VIỆC:

Các thầy/cô hướng dẫn học viên cao học chú ý đôn đốc học viên các khóa 2014B, 2015A hoàn thành luận văn đúng hạn.

 

© SEM