Trang chủ
Lịch công tác
Lịch công tác

Lịch công tác

TUẦN 44 NĂM HỌC 2016 - 2017
(Từ  19/6/2017  đến  25/6/2017 )

 

THỨ 2
19/6/2017

- 9h00, C9-205: Họp  tổng kết năm học 2016-2017

 Trưa liên hoan tại nhà ăn cán bộ D-2A

 -14h30, C1-222: Họp tiểu ban Toán - HĐ đại cương với các HĐPTCTĐT  của đơn vị

 TS.Nguyễn Danh Nguyên

THỨ 3
20/6/2017

- 9h00, C1-222: Họp tiểu ban tư vấn NVSP năm học 2016-2017

 Th.S Nguyễn Quang Chương

THỨ 4
21/6/2017
 Thi THPT Quốc gia 2017
THỨ 5
22/6/2017

 Thi THPT Quốc gia 2017

THỨ 6
23/6/2017
 Thi THPT Quốc gia 2017
THỨ 7
24/6/2017

 Thi THPT Quốc gia 2017

CHỦ NHẬT
25/6/2017
 
 

NHẮC VIỆC:

Các thầy/cô hướng dẫn NCS chú ý đôn đốc học viên tham dự SHHT đầy đủ.

 

© SEM