Trang chủ
Lịch công tác
Lịch công tác

Lịch công tác

TUẦN 38 NĂM HỌC 2017- 2018

(Từ  7/5/2018  đến  13/5/2018 )

 

THỨ 2
7/5/2018

 

THỨ 3
8/5/2018

 

THỨ 4
9/5/2018

 

THỨ 5
10/5/2018

- 8h30: Phòng HTC2: Họp rà soát công tác phát triển CTĐT

   (TS: Nguyễn Danh Nguyên, PGS.TS Phạm Thị Thanh Hồng)

- 9h30: C1-222: Họp triển khai sinh viên NCKH năm học 2017-2018

                                  (Theo giấy mời)

THỨ 6
11/5/2018

 

THỨ 7
12/5/2018

- 8h00: Viện ĐTLT: Chấm KLTN lớp K53 QTKD Hà Nội

   (TP: các thầy cô trong Hội đồng)

CHỦ NHẬT
13/5/2018

- 13h45, Hội trường C2: Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2018

 

 

NHẮC VIỆC:

 

LỊCH CÔNG TÁC CÁC TUẦN TRƯỚC

 

 

© SEM