Trang chủ
Lịch công tác
Lịch công tác

Lịch công tác

TUẦN 17 NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ  11/12/2017  đến  17/12/2017 )

 

THỨ 2
11/12/2017

 - 9h00, C9-205: Họp Chi bộ Viện

 -TP: Các đồng chí Đảng viên thuộc chi bộ

THỨ 3
12/12/2017

 

THỨ 4
13/12/2017
 

 

THỨ 5
14/12/2017

- 8h30, Phòng HT C2 : Họp về triển khai đánh giá KPI

 TP: Trưởng, Phó trưởng lãnh đạo đơn vị cấp 2

THỨ 6
15/12/2017

 

THỨ 7
16/12/2017

 

CHỦ NHẬT
17/12/2017
 
 

NHẮC VIỆC:

 

 

© SEM