Trang chủ
Lịch công tác
Lịch công tác

Lịch công tác

TUẦN 35 NĂM HỌC 2017- 2018

(Từ  16/4/2018  đến  22/4/2018 )

 

THỨ 2
16/4/2018

 

THỨ 3
17/4/2018

 

THỨ 4
18/4/2018

 - 8h30, Hội trường C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp Trường cho NCS. Nguyễn Đạt Minh

 Kính mời các Thầy cô quan tâm đến dự

THỨ 5
19/4/2018

- 9h00, Hội thảo C2: Tập huấn công tác tự đánh giá các chương trình đào tạo năm 2018

 TP: Lãnh đạo Viện

THỨ 6
20/4/2018

- 9h30, Hội thảo C1-222: Họp triển khai hoạt động sinh viên NCKH cấp Trường năm 2017-2018

 TP: Lãnh đạo Viện

THỨ 7
21/4/2018

 Tập huấn cán bộ Đảng, Chính quyền, Công Đoàn

TP: Theo giấy mời

CHỦ NHẬT
22/4/2018

Tập huấn cán bộ Đảng, Chính quyền, Công Đoàn

TP: Theo giấy mời

 

 

NHẮC VIỆC:

 

LỊCH CÔNG TÁC CÁC TUẦN TRƯỚC

 

 

© SEM