Trang chủ
Lịch công tác
Lịch công tác

Lịch công tác

TUẦN 9 NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ  16/10/2017  đến  22/10/2017 )

 

THỨ 2
16/10/2017

 

THỨ 3
17/10/2017

 - 9h00, C9-205: Đại hội Công đoàn Viện KT&QL nhiệm kỳ 2017-2022

TP: Toàn thể CBVC

THỨ 4
18/10/2017

 

 

THỨ 5
19/10/2017

 

THỨ 6
20/10/2017
 
THỨ 7
21/10/2017

 

CHỦ NHẬT
22/10/2017
 
 

NHẮC VIỆC:

 

 

© SEM