Trang chủ
Lịch công tác
Lịch công tác

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 12 NĂM HỌC 2019 - 2020
(
Từ  11/11/2019   đến  17/11/2019 )

 

THỨ 2
28/10/2019
 
THỨ 3
29/10/2019
 
THỨ 4
30/10/2019
 
THỨ 5
31/10/2019

+ 11h00 taị Hội trường C2: Ghép nhạc Liên hoan văn nghệ truyền thống Công đoàn 2019 (Viện KT&QL)

+ 18h00 tại C9-205: Phát động phong trào SV NCKH (TP: Đại diện các BM)
THỨ 6
01/11/2019

+ 11h00 tại Hội trường C2: Viện KT & QL dự thi Liên hoan văn nghệ truyền thống Công đoàn 2019 hai tiết mục :

         Múa: Lung linh Tây Hồ

         Tốp ca nam: LK “Nơi anh gặp em – Đất nước tình yêu”

+ 14h00 tại C9 - 205: Bảo vệ TTTN  (QTKD) (TP: các thầy/cô hướng dẫn)
THỨ 7
02/11/2019

+ 08h00 tại D9-205: Đảng ủy Trường khai giảng lớp học bồi dưỡng chính trị cho Đảng viên mới kết nạp. TP. Theo GM (học cả ngày).

+ 08h00 tại D9-202: Đảng ủy Trường khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho cán bộ: TP: Theo GM (học cả ngày).
CHỦ NHẬT
03/11/2019

+ 08h00 tại D9-205: Lớp học bồi dưỡng chính trị cho Đảng viên mới kết nạp tiếp tục (học cả ngày). 

+ 08h00 tại D9-202: Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho cán bộ tiếp tục học

 

 

 

NHẮC VIỆC:

 

LỊCH CÔNG TÁC CÁC TUẦN TRƯỚC

 

 

© SEM