Trang chủ
Lịch công tác
Lịch công tác

Lịch công tác

TUẦN 35 NĂM HỌC 2018- 2019

(Từ  22/4/2019 đến 28/4/2019 )

 

THỨ 2
22/4/2019

- 8h00, C1 - 222: Họp Hội đồng trường

TP: TS. Nguyễn Danh Nguyên

THỨ 3
23/4/2019

 

THỨ 4
24/4/2019

 

THỨ 5
25/4/2019

 

THỨ 6
26/4/2019

 

THỨ 7
27/4/2019

 

CHỦ NHẬT
28/4/2019

 

 

 

NHẮC VIỆC:

 

LỊCH CÔNG TÁC CÁC TUẦN TRƯỚC

 

 

© SEM