Trang chủ
Tin tức
Thông tin cho học viên cao học
Hạn nộp Chương 1 luận văn cao học Khóa 2015A

Hạn nộp Chương 1 luận văn cao học Khóa 2015A

Hạn nộp Chương 1 luận văn cao học của Khóa 2015 A được thay đổi tới ngày 20/1/2017

Lưu ý:

  1. Chương 1 cần được trình bày theo đúng form mẫu của Viện Kinh tế và Quản lý và phải có xác nhận của Giáo viên hướng dẫn (hoặc có thể nộp bản mềm, do chính giáo viên hướng dẫn chuyển file cho bộ phận văn phòng của Viện).
  2. Luận văn có chương 1 nộp sau thời hạn nêu trên sẽ nằm trong diện kiểm soát đặc biệt của Viện

© SEM