Trang chủ
Tin tức
Thông tin cho học viên cao học
THÔNG BÁO HỌC BỔNG TIẾN SỸ VÀ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU TẠI ÁO NĂM 2018

THÔNG BÁO HỌC BỔNG TIẾN SỸ VÀ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU TẠI ÁO NĂM 2018

THÔNG BÁO HỌC BỔNG TIẾN SỸ VÀ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU TẠI ÁO NĂM 2018

Trong khuôn khổ hoạt động Mạng lưới ASEA-UNINET, Phòng HTQT trân trọng thông báo:

I. HỌC BỔNG ERNST MACH-GRANTS –ASEA UNINET 2018

 • Deadline: 31.3.2018
 • Lĩnh vực cấp học bổng: Khoa học, kỹ thuật, Y Dược, Nhạc
 • Loại học bổng:
 • Học bổng sau tiến sỹ (Research Grant)
  Thời gian: 3 – 9 tháng
  Mức học bổng: 1,150 euros/tháng
 • Học bổng Tiến sỹ toàn phần (Full PhD Grants)
  Chương trình tiến sỹ toàn phần có cấp bằng tại Áo
  Thời gian: 36 tháng
  Mức học bổng: 1,050 euros/tháng
 • Học bổng hỗ trợ tiến sỹ phối hợp (Sandwich-Grants)
  Thời gian: 9 tháng tại Áo 
  Mức học bổng: 1,050 euros/tháng

Yêu cầu:

 • Có kế hoạch nghiên cứu rõ ràng
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh (hoặc tiếng Đức) thành thạo
 • Có thư chấp nhận của 1 trường ĐH của Áo (Acceptence letter by an Austrian university)
 • Độ tuổi: Không quá 35 đối với NCS; không quá 45 đối với sau tiến sỹ

Thông tin chi tiết và hướng dẫn nộp hồ sơ xem tại:
http://asea-uninet.org/scholarships-grants/ernst-mach-grant-emg/

Nộp hồ sơ trực tuyến tại:
http://oead.grants.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=34&PageMode=3&GrainEntryID=14014&HZGID=14909&LangID=2

Hạn nộp hồ sơ trực tuyến: 31/3/2018

Thời gian dự kiến phỏng vấn: Tuần đầu tháng 4 năm 2018

+ Ứng viên mang theo bản gốc khi đi phỏng vấn. Ngày phỏng vấn cụ thể sẽ được thông báo bằng email tới từng ứng viên.

II. HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU ERNST MACH FOLLOW-UP GRANTS (EZA)

Hạn nộp hồ sơ trực tuyến: 1/2/2018

EZA là chương trình hỗ trợ nghiên cứu dành cho các cán bộ đã từng học tiến sỹ hoặc sau tiến sỹ tại Áo bằng nguồn học bổng của OeAD-Gmbh (research grant)

 • Thời gian trao đổi: từ 1-3 tháng
 • Sinh hoạt phí: 1150Euro
 • Hỗ trợ vé máy bay: 1000Euro

Thông tin chi tiết và hướng dẫn hồ sơ xem tại:
http://asea-uninet.org/scholarships-grants/ernst-mach-follow-up-grant-eza/

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

© SEM