Trang chủ
Tin tức
Thông tin cho học viên cao học
TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ ĐỢT 2 NĂM 2019

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ ĐỢT 2 NĂM 2019

VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ - TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI: KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ NƠI ĐÀO TẠO CAO HỌC UY TÍN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG!

* Các ngành tuyển sinh năm 2019 (click vào ngành để xem thông tin cụ thể):
➡️Quản trị kinh doanh
➡️Quản lý kinh tế
➡️Quản trị kinh doanh (Hợp tác với Đại học Tổng hợp Leipzig, CHLB Đức)
➡️Quản lý kỹ thuật và công nghệ

* Hình thức và thời gian đào tạo
➡️Hình thức: đào tạo tập trung theo học chế tín chỉ.
➡️Thời gian đào tạo: 1,5 năm (3 học kỳ).

Thông tin chi tiết: https://ts.hust.edu.vn/asset/-/asset_publisher/ddNQG1HrIiqp/content/thong-bao-tuyen-sinh-thac-si-dot-2-2019

------------------------------------

© SEM