Trang chủ
Tin tức
Thông tin cho Nghiên cứu sinh
LỊCH HỌC NGHIÊN CỨU SINH HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH HỌC NGHIÊN CỨU SINH HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

Viện Kinh tế & Quản lý xin gửi đến các Anh/chị NCS của Viện bảng phân công giáo viên giảng dạy học phần tiến sĩ của học kỳ 1 năm học 2017-2018. Các Anh/chị NCS vui lòng liên hệ với các Thầy/cô đã được phân công để cập nhật thông tin và sắp xếp lịch học đúng thời gian qui định.

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TIẾN SĨ

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Chuyên ngành:  Kinh tế học

STT

Mã HP

Tên môn học

Số TC

Thứ

Tiết

Phòng học

Từ ngày...

Đến ngày...

Giảng viên

Cơ quan công tác

Điện thoại liên hệ

1

EM7010

Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế và kinh doanh

3

2-6

18:00 – 21:00

C9-208

11-21/9/2017

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Hồng

ĐHBK Hà Nội

0983413593

2

EM7200

Các lý thuyết kinh tế học hiện đại

3

2-6

18:00 – 21:00

C9-208B

25/9-6/10/2017

PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

ĐHBK Hà Nội

0913037853

3

EM7200

Lý thuyết giá

3

2-6

18:00 – 21:00

C9-206

9-20/10/2017

PGS. TS. Phạm Thị Thu Hà

ĐHBK Hà Nội

0913232905

 

 

© SEM