Trang chủ
Tin tức
Thông tin cho Nghiên cứu sinh
Lịch SHHT của NCS Kỳ 2 năm học 2016-2017

Lịch SHHT của NCS Kỳ 2 năm học 2016-2017

16/5/2017, nhóm sinh hoạt học thuật tại C9-205:

Gồm các Nghiên cứu sinh sau đây:

 1. Nguyễn Ngọc Thía
  • Tên đề tài: Xây dựng bộ chỉ số đánh giá tăng trưởng xanh cho doanh nghiệp sản xuất xi măng.
  • Giáo viên hướng dẫn: TS. Đặng Vũ Tùng và PGS.TS. Lê Anh Tuấn
 2. Nguyễn Xuân Vương
  • Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển bền vững đối với các doanh nghiệp kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng
  • Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Xuân Hồi

Nhóm chuyên môn:

 • PGS. TS. Trần Thị Bích Ngọc

 • TS. Nguyễn Văn Nghiến

 • TS. Nguyễn Ngọc Điện

 

23/5/2017, nhóm sinh hoạt học thuật tại C9-205:

Gồm các Nghiên cứu sinh sau đây:

 1. Trần Viết Nguyên
  • Tên đề tài: Văn hóa doanh nghiệp và lòng trung thành của người lao động: áp dụng đối với các đơn vị Điện lực trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam
  • Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Mai Anh; TS. Phạm Thị Nhuận
 2. Hoàng Thị Huệ
  • Tên đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ giữa văn hóa doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ ở các khách sạn Việt Nam
  • Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Mai Anh; TS. Lê Hiếu Học
 3. Lê Thành Công
  • Tên đề tài: Mô hình dự báo thu chi quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
  • Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

 Nhóm chuyên môn:

 • PGS. Trần Văn Bình
 • TS. Nguyễn Đại Thắng
 • TS. Đào Thanh Bình

 

30/5/2017, nhóm sinh hoạt học thuật tại C9-205:

Gồm các Nghiên cứu sinh sau đây:

 1. Bùi Thanh Nga
  • Tên đề tài: Xây dựng mô hình hàm cầu sản phẩm xi măng tại Việt nam
  • Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đại Thắng; TS. Phạm Cảnh Huy
 2. Nguyễn Tài Vượng
  • Tên đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại quốc tế của Việt Nam trong điều kiện hội nhập
  • Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đại Thắng; PGS.TS. Ngô Thị Tuyết Mai
 3. Nguyễn Ngọc Lân
  • Tên đề tài: Nghiên cứu thực hiện xã hội hóa đầu tư trong ngành công nghiệp than thuộc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
  • Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Thị Thu Hà và PGS. TS. Nguyễn Cảnh Nam

 Nhóm chuyên môn:

 • PGS. Trần Văn Bình
 • TS. Phan Diệu Hương
 • TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

© SEM