Trang chủ
Tin tức
Thông tin cho Nghiên cứu sinh
Thông báo lịch Sinh hoạt học thuật của NCS tháng 2/2017

Thông báo lịch Sinh hoạt học thuật của NCS tháng 2/2017

Ngày 7/2/2017, nhóm sinh hoạt học thuật tại C9-205:

Gồm các Nghiên cứu sinh sau đây:

 1. Lê Thành Công
  • Tên đề tài: Mô hình dự báo thu chi quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.
  • Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn
 2. Nguyễn Ngọc Lan
  • Tên đề tài: Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới sự liên kết  giữa các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng  cá tra  Việt Nam.
  • Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Danh Nguyên; TS. Nguyễn Thị Phương Dung
 3. Nguyễn Thanh Hương
  • Tên đề tài: Thù lao điều hành trong các DNNN sau cổ phần hóa tại Việt nam.
  • Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Trần Văn Bình

 Nhóm chuyên môn:

 • PGS.TS. Trần Thị Bích Ngọc

 • TS. Dương Mạnh Cường

 • TS. Đào Thanh Bình

 

Ngày 14/2/2017, nhóm sinh hoạt học thuật tại C9-205:

Gồm các Nghiên cứu sinh sau đây:

 1. Phan Thế Vinh
  • Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng tới sự gắn kết người lao động với các doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam.
  • Giáo viên hướng dẫn: PGS. Phạm Thị Thu Hà; TS. Phạm Thị Nhuận
 2. Nguyễn Trung Tâm
  • Tên đề tài: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các dự án kinh tế của thanh niên nông thôn các tỉnh trung du bắc bộ .
  • Giáo viên hướng dẫn: TS. Phạm Thị Nhuận; TS. Nguyễn Minh Ngọc

 Nhóm chuyên môn:

 • PGS. Trần Văn Bình
 • TS. Nguyễn Văn Nghiến
 • TS. Nguyễn Đại Thắng
 • TS. Cao Tô Linh

© SEM