Trang chủ
Tin tức
Thông tin cho Nghiên cứu sinh
Thư mời họp Hội đồng cấp cơ sở đánh gia luận án Tiến sĩ

Thư mời họp Hội đồng cấp cơ sở đánh gia luận án Tiến sĩ

Kính gửi quý thầy cô!

Phòng Đào tạo, Viện Kinh tế và Quản lý xin trân trọng kinh mới quý Thầy cô, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các bạn sinh viên trong Viện đến tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở:

Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng tại các sân golf ở Việt Nam

Của nghiên cứu sinh:    Nguyễn Thị Kim Thanh

Ngành:                          Quản lý Công nghiệp

Mã số:                           9510601

-----------------------------

Thời gian: 8h30, Thứ Sáu, ngày 7/6/2019

Địa điểm: Phòng 318 nhà C1, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trân trọng kính mời Thầy/Cô, học viên, nghiên cứu sinh đến dự.

 

 

© SEM