Trang chủ
Tin tức
Thông tin cho sinh viên chính quy
Chương trình học bổng trao đổi sinh viên TF SCALE mùa 3 năm học 2017-2018 tại Temasek Polytechnic Singapore

Chương trình học bổng trao đổi sinh viên TF SCALE mùa 3 năm học 2017-2018 tại Temasek Polytechnic Singapore

Trong khuôn khổ hợp tác giữa ĐHBK HN và Temasek Polytechnic Singapore (TP), tiếp nối thành công của Chương trình trao đổi TF SCALE 2015-2016, TF SCALE 2016-2017 và được sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu, Phòng HTQT trân trọng thông báo Chương trình học bổng trao đổi sinh viên TF SCALE mùa 3 năm học 2017-2018 tại Temasek Polytechnic Singapore:
 
·         Nội dung chương trình trao đổi: gồm các hoạt động trên lớp (lectures, workshop, project developing…) và các hoạt động thăm quan thực tế, khám phá, tìm hiểu các di sản văn hoá của 2 nước Việt Nam, Singapore
·         Thời gian trao đổi dự kiến:
-          3 tuần tại Singapore: 18/9 – 8/10/2017
-          2 tuần tại HUST: 18/3 – 31/3/2018
·         Thành phần: 25 sinh viên của HUST + 25 sinh viên của TP
 
Để chương trình được triển khai theo đúng kế hoạch đề xuất, Phòng HTQT kính đề nghị Quý Viện đề cử sinh viên tham gia chương trình theo thông báo đính kèm. Danh sách xin gửi về phòng HTQT trước ngày 5/7/2017 theo mẫu đính kèm.
 
Phòng HTQT kính đề nghị Quý Viện thông báo cho các em có tên trong danh sách đề cử, nộp đầy đủ hồ sơ trực tuyến (online) theo thông báo trước ngày 7/7/2017. Các ứng viên không nộp hồ sơ sẽ không được xét duyệt dù có tên trong danh sách đề cử của Viện.  
 
VĂN BẢN ĐÍNH KÈM:
 
Thông tin chi tiết và cập nhật về chương trình được đăng tải trên website của Phòng HTQT:
 

 

 

© SEM