Trang chủ
Tin tức
Thông tin cho sinh viên chính quy
Phỏng vấn tuyển dụng thực tập sinh Internship 2020: NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI MB BANK

Phỏng vấn tuyển dụng thực tập sinh Internship 2020: NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI MB BANK

Phỏng vấn tuyển dụng thực tập sinh Internship 2020: NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI MB BANK

----------------------

- Tổng số lượng nhận SV: 12

- Có hỗ trợ kinh phí

- Thời gian thực tập: dự kiến 15/08/2020 - 31/12/2020

- Thời gian dự kiến phỏng vấn: 05/08/2020

- Các vị trí tuyển dụng như sau:

1. Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ:

- Tiếp nhận các yêu cầu về sản phẩm, dịch vụ đối với CNTT

- Thực hiện nghiệp vụ phân tích, làm rõ yêu cầu và thống nhất với các bên liên quan

- Xây dựng các tài liệu phân tích, đặc tả yêu cầu, mô hình hóa quy trình nghiệp vụ

- Tham gia giám sát quá trình kiểm thử nhằm đảm bảo chất lượng của hệ thống CNTT đáp ứng đúng và đủ yêu cầu đã đặt ra

2. Chuyên viên kiểm thử

- Tiếp nhận các yêu cầu kiểm thử các sản phẩm, dịch vụ CNTT

- Thực hiện kiểm thử, đánh giá chất lượng sản phẩm

 

* Sinh viên đăng ký tham gia gửi CV (bằng tiếng Việt) cho cô Liên Hương theo địa chỉ mail: huong.nguyenlien.81@gmail.com trước 15h00 ngày 03/08/2020.

------------

Đăng ký tuyển dụng cho những đợt sau, Viện KTQL gửi các bạn CV form để Viện tổng hợp, lựa chọn đơn vị phù hợp cho thời gian tới.

https://bit.ly/3jJon36

© SEM