THÔNG BÁO

Xin thông báo đến các em sinh viên K55 chưa hoàn thành chương trình học (có tên trong danh sách kèm theo) từ ngày 30/3/2017 đến ngày 3/4/2017 (trong giờ hành chính) lên văn phòng Viện Kinh tế và Quản lý (C9-303) gặp Thầy Nguyễn Quang Chương (Sđt : 0913 219 502) để làm thủ tục hoàn thành chương trình học theo đúng thời gian qui định.

Danh sách tại đây

© SEM