Trang chủ
Tin tức
Thông tin cho sinh viên chính quy
THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH KTCN

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH KTCN

Bộ môn Kinh tế Công nghiệp thông báo danh sách sinh viên đăng ký TTTN và giáo viên hướng dẫn TTTN cho ngành Kinh tế Công nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017. Các em sinh viên có tên trong danh sách lưu ý liên hệ với GVHD để triển khai thực hiện kế hoạch thực tập và viết báo cáo TTTN.

Chi tiết xem tại đây

© SEM